Coronaviruset – sterkt press på lojaliteten!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har i tidligere innlegg pekt på den betydningen det har for vårt samfunn at innbyggerne er lojale overfor våre myndigheter og de kjøreregler vi til enhver tid har. Dette er en av de viktigste forutsetningene for vårt velfungerende samfunn og vår høye levestandard. Betydningen av lojalitet i alle deler av befolkningen kan ikke overvurderes!

Nylige hendelser tyder på at ikke alle har forstått hva lojalitet egentlig betyr eller at de rett og slett gir blaffen! Vi tenker på grottefesten i Oslo og den islamske festen i Skjeberg!

Begge hendelser er grundig omtalt i forskjellige riksmedia og lokale media.

Grottefesten i Oslo kunne blitt vår største katastrofe til nå. Ut av ca. 200 møtedeltagere havnet 27 på sykehus med kullosforgiftninger. Noen av disse risikerer varige hjerneskader.

Det skilte bare noen få minutter og vi kunne hatt 200 døde. Arrangørene hadde brutt seg inn i grotten og sett bort fra det som gjelder av smitteregulerende tiltak og sikkerhets-bestemmelser.

Lojaliteten vi har etterlyst synes helt fraværende.

Det som er skremmende er at flere som var med på grottefesten, uttaler at de allerede er underveis til neste fest!  Har de ikke lært noen ting?

En islamsk gruppe, Al-Gadhir Islamsk senter har kjøpt en eiendom i Skjeberg, som de har anvendt til forsamlingslokale. De har ingen godkjennelse for bruk av lokale til slikt formål og har oversett flere pålegg gitt av kommunen. Disse har de bevisst valgt å se bort fra og arrangert en høytidsfeiring over flere dager med inntil 170 deltagere på en gang. Lokalene er ikke større enn at det vil være umulig å etterleve alle reglene for smittebegrensning.

Resultatet er bedrøvelig: i øyeblikket 200 smittede i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og til sammen 1100 i karantene!

Det foregår en intens smittesporing i både Sarpsborg og Fredrikstad. Situasjonen burde være under rimelig kontroll, selv med det store antall smittede, men arbeidet vanskeliggjøres av festdeltagere som ikke vil oppgi hvem de har vært i kontakt med. Dette er noe de har plikt til, men vegring er ikke straffbart om det ikke er fare for liv og helse. Da kan vegring til å oppgi kontakter gi inntil 4 års fengsel. Så her er det sanksjonsmuligheter.

Selv om dette gjelder en gruppe ikke-etniske nordmenn, kan de ikke påberope seg manglende kunnskap om gjeldende bestemmelser. Det finnes nok av velutdannede godt opplyste folk i gruppen. Også i dette tilfellet synes lojalitet overfor gjeldende lover og bestemmelser, å være helt fraværende.

Vi håper i begge tilfeller at de ansvarlige arrangører må svare for seg i retten for lovbrudd de måtte ha begått, slik at deres ansvar blir entydig klarlagt! Vi går ut fra at etniske og ikke-etniske nordmenn blir behandler likt. Det er jo slik at det skal være likhet for loven!

Regjeringen har åpnet nye regioner i Sverige. Samtidig har de bedt alle om å ikke reise dersom det ikke er helt nødvendig. Folk strømmer likevel i køer over grensen for å «harry-handle».

Vi skal unnskylde de som nå reiser over grensen, med at regjeringens budskap i høyeste grad er tvetydig. Men likevel etterlyser vi folks lojalitet – den synes helt fraværende.

Vi har gitt regjeringen meget ros for måten de har arbeidet med Coronaproblemet. Men nå må vi få gi dem to anmerkninger. Den ene har vi allerede nevnt, den tvetydige kommunikasjonen vedrørende åpningen av nye regioner. Den andre er helseminister Bent Høie sin uttalelse om forståelse for at folk er «slitne» etter et halvt års Coronabegrensninger.

Vi vil minne om Winston Churchills budskap til det engelske folk i begynnelsen av 2.verdenskrig: «Jeg kan bare love dere blod, svette og tårer!»

– Det Bent Høie kunne ha sagt: «Takk for at dere er lojale mot reglene for smittebegrensning. Kampen mot Coronaen er ikke over. Hold ut!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter