Dagens pensjonister – de som bygde landet!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer for å se hele innlegget! –

Vårt pensjonssystem bygger på et arbeid som startet i 2001 ved at Stoltenberg 1-regjeringen nedsatte Pensjonskomiteen. Hovedprinsippene i pensjonssystemet ble vedtatt av Stortinget i 2005. Det ble satt i kraft i 2011 etter et bredt forlik hvor alle partiene på Stortinget var med unntatt SV og Frp.

Det er to spørsmål som har ridd oss som en mare. Det ene er den årlige underregulering av pensjonstilleggene. Det andre er de lave minstepensjonene.

SV og Frp har nå lykkes å få de andre partiene med på å gjennomgå pensjonsforliket på nytt med hovedmål å få endret på de to nevnte forholdene.

Forut for de forhandlingene som nå kommer, er det naturlig at folk gir uttrykk for sine synspunkter. Det er noen av disse vi er dypt uenige i, og som vi vil imøtegå.

Det er de som hevder at pensjonistene har det for bra, og at det er unødvendig å kaste penger etter dem. Hvilken arroganse og hvilken uvitenhet!

Det er riktig at mange pensjonister har en solid økonomi blant annet basert på pensjoner de har opparbeidet gjennom et langt arbeidsliv. Det er egne penger og ikke almisser som blir tildelt av en raus stat. Minstepensjonistene henger som nevnt etter.

Når mange av pensjonistene har god økonomi, så har de seg selv å takke for dette. De har vært sparsomme og utnyttet de mulighetene som har bydd seg til å sette av en slant en gang imellom. Mye av deres egenkapital er spart gjennom nedbetaling av gjeld på egne boliger.

Det som ikke synes i den pågående dialogen er en anerkjennelse for at dagens pensjonister er de som stod for gjenreisinga etter krigen. De har bygget landet og sikret oss vårt høye velferdsnivå. Derfor er det helt urimelig at de ikke skal ha samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottagerne. Dette er grunnen til at underreguleringen må vekk.

Det de yngre skal ha klart for seg er at pensjonistene i løpet av året bidrar med frivillig arbeid beregnet av Statistisk sentralbyrå til 25 milliarder kr. Pensjonistene er ikke på noen måte gratispassasjerer!

Et forhold vi, som et av verdens rikeste land, ikke kan være bekjent av at enslige minstepensjonister har en pensjon på kr194.192 som er langt under Eu sin fattigdomsgrense på kr. 221.300. Her må det skje endringer.

Befolkningsutviklingen innebærer at det blir langt flere pensjonister og forholdsvis færre lønnsmottagere. Det har fått feste seg et inntrykk som så avgjort er feil. Det er at det blir flere pensjonister som hver lønnsmottager skal forsørge.

Ungdomspolitikere som knapt har rukket å legge en krone i velferdskassen vår, har sterke meninger om dette. I Aftenposten den 19. november leser vi en uttalelse fra Ola Svenneby som er Unge Høyres leder: «Det er jeg som skal betale pensjonene til Erna Solberg, Siv Jensen og Audun Lysbakken. De som finansierer pensjonene er først og fremst de som står i arbeid!»

Ola Svenneby tar så feil som det går an. De nevnte politikerne har betalt sine pensjonspremier gjennom et langt yrkesliv. Når de en gang får utbetalt sine pensjoner, så er det deres innbetalte pensjonspremier de får tilbake. Pensjonistene lever således av egeninntjente penger, og de betaler skatt og avgifter til sin siste levedag! De betaler også for opphold på sykehjem. Så frykt ikke, Ola Svenneby. Det er ikke tilkomne generasjoner som skal forsørge pensjonistene. De forsørger seg selv!

Så får vi se om de politikerne som nå skal forhandle, greier å få fjernet underregulering av pensjonstilleggene og får hevet minstelønnen til et anstendig nivå.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter