De 400.000 ikke-digitale – vi blir hørt!

Vi har opplevd og opplever stadig at de som ikke har digitalt utstyr og kompetanse blir glemt når nye digitale løsninger utvikles. Det er vår rolle å følge opp at analoge løsninger opprettholdes for de ikke-digitale slik at de fortsatt kan henge med.

Vi har lenge opplevd at vi har talt for døve ører, siden de ikke-digitale fortsatt stadig har blitt glemt. Men nå synes vi at vi kan skimte lys i andre enden av tunellen!  Vi har et par ferske eksempler:

DnB gikk på en smell da de forsøkte å få 60.000 ikke-digitale kunder på nett. Fullstendig mislykket. Dette resulterte i at de har utviklet en forståelse for at disse kundene må tilbys tilfredsstillende analoge løsninger. Banken ser nok heller ikke bort fra at dette er en betydelig kundegruppe!

Banken har nå inngått en avtale med Bank Aksept om kontanttjenester i butikk. Bankkundene må bruke bankkort og pinkode for å få ut kontanter. DnB har opprettet et direkte telefonnummer. for ikke–digitale kunder som trenger veiledning i bruk av kort. Tjeneste som brevgiro vil bli beholdt. Det skal fortsatt være mulig å få utført banktjenester uten bruk av internett.

Sarpsborg kommune avviklet ordningen med brevgiro og satte derved en rekke ikke-digitale ut av spill. Dette resulterte umiddelbart i omtale i Sarpsborg Arbeiderblad og SENIORAVISA – «Sarpsborg kommune glemmer de ikke-digitale!». En umiddelbar tilbakemelding fra kommunen viser at dette var feil. De hadde ikke glemt de ikke-digitale, men de hadde ikke informert godt nok om en betalingsordning de nå tilbyr – nemlig bruk av avtalegiro for regninger fra kommunen. Så kommunen hadde forstått og tatt ansvar for at en løsning måtte tilbys de ikke-digitale. Opplæring tilbyr de også.

Dette var et par eksempler på at vi blir hørt, men vi må fortsette jobben. Digitaliseringen av det norske samfunn fortsetter. Vi må følge opp og arbeide for at tilfredsstillende løsninger opprettholdes eller opprettes for de som ikke kan benytte de digitale løsningene.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter