Tor Minge

Demensforeningen trenger styremedlemmer!

Senior Norge Østfolds vararepresentant i Sarpsborg Eldreråd Øistein Darum, kommer med en henvendelse som han har fått fra Tor Minge, leder i Sarpsborg Eldreråd. Det gjelder Demensforeningen i Sarpsborg som trenger medlemmer til styret. Demensforeningen er en avdeling i Nasjonalforeningen for folkehelse.

Demensforeningen holder bl.a. kurs for pårørende til personer med demens hver vår og høst med påfølgende samtalegrupper. Den siste onsdag i måneden fra kl. 1300 – 1500 holder foreningen i samarbeid med Sarpsborg kommune demenskafe i Helsehuset. Det er en uformell møteplass for personer med demens, pårørende og andre interesserte.
Hvilke krav som stilles til kandidatene, vil vi få vite når vi får mer informasjon fra Tor Minge.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter