Digitalisering setter mange, særlig eldre, «på utsiden»

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 

Etter et restaurantbesøk i Fredrikstad, skrev vi innlegget «Betale og bestille med mobilen – digital restaurantløsning». Det stod i SENIORAVISA den 28. september og ble samtidig gjengitt i Fredrikstad Blad. Pensjonistforbundet skrev et tilsvar til vårt innlegg i Fredrikstad blad, hvor de sa seg enige om det meste. Vi fant det likevel verd å skrive følgende kommentar til Pensjonist-forbundets innlegg. Det er forøvrig gjengitt i Fredrikstad Blad den 13.oktober.

Vi ser at Leif Andersen på vegne av Pensjonistforbundet har skrevet en kommentar til vårt innlegg i Fredrikstad Blad den 30. september. Dette gjelder restauranten «Delicatessen sine betalingsbestemmelser!

Vi ser at Pensjonistforbundet og vi i denne saken er enige om det aller meste. Det er fint at vi kan skape oppmerksomhet sammen. Vi har imidlertid en kommentar til et avsnitt i Pensjonistforbundets tilsvar som vi er helt uenig i: «Ved en handel skal betalingsmåte kunne avtales på forhånd. «Delicatessen» klargjør ved inngangen hva som er betalingsmåten de krever – og gjør således ingen feil!»

Finansloven er ganske så klar. Den sier at kontanter er «tvungent» betalingsmiddel og at betalingsmottaker er forpliktet til å akseptere kontant betaling om betaler foretrekker denne betalingsmåte! Vi kan ikke se for oss at restauranten har noen som helst myndighet til å oppheve, eller se bort fra Finansloven. Derfor gjør restauranten feil – deres betalingsbestemmelser må være klart lovstridige.

Deres betalingsbestemmelser er også trolig i strid med Diskrimineringsloven. Det er ikke tillatt å diskriminere eller forskjellsbehandle på grunn av funksjonsnedsettelse eller alder.

Det forbauser oss at denne saken får så lite oppmerksomhet. Det er en rekke virksomheter som har «snikinnført» kontantnekt, uten at myndighetene griper inn. Kan vi kalle dette tjenesteforsømmelse?

Det ser for øvrig ut til at det er alt for lett å kunne glemme at vi fortsatt har ca. 400.000 ikke-digitale personer i Norge. Dette tilsvarer nær 20% av landets befolkning. Hovedtyngden av disse er eldre.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter