Diskriminering av eldre fortsetter!

35 åringene glemmer de eldres forutsetninger. Det kommer stadig nye løsninger som i sin form er diskriminerende.  Det blir helt feil å gå ut fra at alle har smart telefon!

Fra flere år tilbake har vi vært på vakt mot forskjellige former for diskriminering av de eldre. Derfor var vi godt fornøyd da vi for en tid tilbake fikk lovbestemmelser som sier at diskriminering ikke er tillatt. Imidlertid opplever vi at det fortsatt blir iverksatt stadig nye, diskriminerende løsninger. Det er ikke alltid lett å avgjøre hvorvidt vi står overfor en diskriminerende løsning. Initiativtakerne slipper lett unna ved å kalle det forskjellsbehandling eller noe annet. Myndighetene synes å være lite interessert i oppfølging av dette!

Diskriminering av de eldre er langt mer omfattende enn man skulle tro. Det som i første omgang fikk oppmerksomhet var økonomisk diskriminering. Pensjonister har hatt redusert minstefradrag, de har hatt samordning av ektefelle- og samboerpensjon ved at de har fått redusert grunnpensjon, og de har fått underregulerte årlige pensjonstillegg. Alle uberettigede, dårlig begrunnede, diskriminerende tiltak som er sterkt belastende for pensjonistenes økonomi.

Eldre blir diskriminert i arbeidslivet på grunn av alder. Det har vært, og er nærmest umulig for en som har fylt 50 år å få seg ny jobb. De blir ikke en gang kalt inn til intervju. Eldre er de første som må ut når bedrifter nedbemanner. Dette gjennomføres i stor skala.

I de senere år har det blitt mere og mer diskriminering som har forbindelse med digitaliseringen av det norske samfunn. Det er vår holdning at vi ikke er mot digitaliseringen, men at det må tas rimelig hensyn til de som ikke har digitale hjelpemidler og mangler digital kompetanse. Det er den gruppen vi kaller «ikke-digitale». Det er vårt krav at det må opprettholdes løsninger som de «ikke-digitale» kan bruke. Vi har imidlertid ikke noe sted sett at ansvar for opprettholdelse av slike løsninger er definert, og følgelig heller ikke at noen er tildelt slikt ansvar.

En stor del av de diskriminerende tiltak som er gjennomført og fortsatt gjennomføres har sammenheng med mangel på digitalt- utstyr og kompetanse. De «ikke-digitale» er ingen liten gruppe. I Norge teller de 400.000, alt vesentlig eldre mennesker.

Det er åpenbart at det er mest effektivt for bedrifter og organisasjoner kun å ta imot betaling pr. kort eller annen digital løsning. Problemet er imidlertid at det ikke er alle som har kort, som ikke har smart telefon og Vipps, som ikke kan bruke nettbank fordi de ikke er på nett, som ikke har smart telefon og Vipps og som følgelig er avhengig av å kunne betale med kontanter. Ifølge våre oversikter gjelder dette 70% av de over 80 år, 40% av de mellom 70 og 79, og 30% av de mellom 60 og 69.

Snikinnføring av kontantnekt er nå kommet så langt at det snart ikke er noen som reagerer! Synd for de som ikke har smarttelefon, Vipps eller PC!

Gebyr for å betale bankgiro over disk i banken – kr. 100,-! Kommentar unødvendig!

To nye tilfeller, også nevnt i et annet innlegg i dagens utgave av Senioravisa: «Rettsløse ikke-digitale»

  • Det er etablert nye innfartsparkeringer i Fredrikstad utenfor bomringen. Her må du ha en parkerings-app som du får kjøpt av Fredrikstad kommune. Dette innebærer en diskriminering av de som ikke har smart telefon, de får ikke kjøpt app’er med sine vanlige telefoner.

  • Sarpsborg kommune har avviklet muligheten til å betale med brevgiro. Det diskriminerer alle som ikke har PC eller smart telefon.

Dette var to eksempler. Vi regner med at det vil komme flere.

Se også annet innlegg i dagens utgave av SENIORAVSA: «Sarpsborg kommune glemmer de ikke-digitale!»

Det er tydelig at det er et behov for å bygge opp en opinion landet over som kan stoppe den pågående diskrimineringen av eldre. Vi kan ikke se noe annet enn at de eldre i meget større grad må engasjere seg i dette. Det burde kunne være en sak for Eldrerådene.

Myndighetene synes helt passive!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter