Eldrerådene i Østfold – valgperioden 2019 – 2023

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har sett det som en oppgave å få de kommunale eldrerådene i Østfold og deres virksomheter bedre kjent for å styrke deres posisjon. Vi ser Eldrerådene som en nærliggende mulighet for de eldre til å øve politisk innflytelse.

Første trinn i dette arbeidet har vært å utarbeide en oversikt over sammensetningen av eldrerådene i 12 Østfoldkommuner. Med dette gjør vi det mulig for velgerne i de forskjellige kommunene å se hvem som er valgt inn i eldrerådene for å ivareta deres interesser.

Oversikten inneholder navn på rådsmedlemmene med angivelse av rolle – leder, nestleder, sekretær, medlem eller varamedlem. Så inneholder også oversikten epostadresser for nesten samtlige i oversikten. Således er etablert kontaktmuligheter hvor alle i prinsippet kan nå alle.

Den oversikten som nå foreligger er nærmest komplett og vil være gyldig for hele gjenstående del av valgperioden 2019 – 2023. Oversikten vil bli justert for endringer underveis som vi blir kjent med.

Oversikten blir distribuert til alle rådsmedlemmer. I tillegg blir den lagt inn i SENIORAVISA – trykk på innlegg/arkiv/kategori så kommer dere frem til oversikten.

SENIORAVISA er vårt viktigste informasjonsmedium. Den skal inneholde aktuelt stoff og nyheter som er spesielt relevante for de eldre og om samfunnsaktuelle spørsmål. Vi har det spenstige mål å være best på seniornyheter i Østfold. Så skal vi være best på frekvens – ny utgave hver mandag.

Hver mandag får rådsmedlemmer og eksterne kontakter tilsendt en epost som inneholder oversikt over alle innlegg i ukens utgave av SENIORAVISA. Det skal være enkelt å holde seg ajour!

Det er vårt mål at SENIORAVISA skal være en felles kommunikasjonsplattform for eldre i Østfold og deres representanter, være seg pensjonistforeninger eller eldreråd. Vi har opprettet egen spalte for Eldrerådene i SENIORAVISA. Vi har invitert samtlige eldreråd i de 12 østfoldkommunene til å benytte vårt tilbud om å få ut informasjoner om sine virksomheter og synspunkter til et bredt publikum gjennom SENIORAVISA. Den hadde i fjor så meget som 58.277 besøk – i inneværende år kommer vi til å ende ut med et sted mellom 60.000 og 70.000.

Det gleder oss stort å kunne registrere at allerede nå har 5 av de 12 eldrerådene i Østfold benyttet muligheten til å sende oss innlegg. Siste innlegg er fra eldrerådet i Fredrikstad den 22.juni, «Helse og velferd-helhetskultur i Fredrikstad». Det er skrevet av nestleder i rådet, Sissel Been-Larsen. I tillegg har vi også hatt inne innlegg fra eldrerådene i Nesodden og Bodø!

Vi opplever at vi har kommet godt i gang, og ser frem til et positivt samarbeid med eldrerådene i de 12 Østfold-kommunene!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter