Eldrerådene – nå kan vi kommunisere med hverandre!

Vi har sett Eldrerådene som den beste mulighet for de eldre til å kunne øve politisk innflytelse. Siden eldrerådene til nå for det meste har levd en anonym tilværelse, har vi sett det slik at vi kan støtte eldrerådene ved å gjøre de kjent for folk flest.

Vår beste mulighet ligger i å utnytte vår ukeavis, SENIORAVISA, som kommunikasjons-plattform. SENIORAVISA hadde i fjor nesten 60.000 besøk. Så info vi legger ut på SENIORAVISA når langt ut!

Vi har nå utarbeidet oversikter over hvem som sitter i Eldrerådene i de enkelte kommuner. Vi har i tillegg utarbeidet en samlet oversikt over Eldrerådene i de 12 kommunene i Østfold. Alt dette ligger nå tilgjengelig i SENIORAVISA.

Nederst på første siden: trykk på «Se alle innlegg». På den siden som kommer opp: trykk på «Arkiv/kategori» øverst ut til høyre på siden. Så kan dere bla dere nedover og komme frem til «Eldrerådene», der kommer man frem til oversiktene vi har nevnt ovenfor.

Man kan samtidig gjerne bla seg frem til innleggene «Proaktivt Eldreråd – Bodø» og «Eldrerådene ut av skyggen.» Det første er et innlegg fra Bodø Eldreråd.

Nå skal alle kunne kommunisere med hverandre gjennom E-postadresser som er angitt i våre oversikter. Alle Eldrerådene og deres medlemmer kan kommunisere med hverandre.  Alle som måtte ønske det kan kommunisere med oss, og vi kan kommunisere med alle!

Alle Eldreråd, medlemmer og varamedlemmer vil hver mandag før kl 0900 motta oversikt over hva SENIORAVISA inneholder av nye innlegg.

Vi har som mål at SENIORAVISA skal være et felles forum for seniorer i Østfold. Nå kan vi få det til! Vi inviterer Eldreråd, medlemmer og varamedlemmer til å sende oss leserinnlegg. Det bør være aktuelt stoff som vedrører Eldrerådene og eldre og ikke være mer enn en A4- side. På denne måten kan vi bli kjent for hverandre og vårt publikum – og fremfor alt: Eldrerådene og deres virksomhet kan bli bedre kjent!

Innlegg kan sendes pr. epost til vår nettsideredaktør Arne Vestergaard Larsen, epostadresse: vestlars@gmail.com eller til undertegnede fajohnsbr@hotmail.com

Vi håper Eldrerådene vil oppleve oss som en nyttig samarbeidspartner, at det kan være interessant å bruke SENIORAVISA som kommunikasjonsplattform, og at vi kan utvikle et konstruktivt samarbeid i tiden som kommer!

  1. februar 2020

Finn Åsmund Johnsbråten

Leder

PS: skulle det fortsatt mangle noen epostadresser, blir disse lagt inn etter hvert som vi mottar dem.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter