Eldrerådet i Indre Østfold – slik var 2020

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innleggget! –

Året 2020 skulle bli et annerledes år. En liten usynlig banditt, Coronaviruset, skulle overskygge det meste. Det skulle gjøre sitt til at de nyvalgte eldrerådene fikk en krevende oppstart. Året var samtidig det året den nye storkommunen, Indre Østfold Kommune, skulle få sin oppstart. Les hva lederen for kommunens eldreråd, Signe Øye, skriver om dette:  

 

v/Signe Øye

En ting er sikkert – jula 2020 skulle bli en annerledes jul.

Eldrerådet i den nye storkommunen Indre Østfold kommune har fungert i ett år. Det ble et helt spesielt år på mange måter. Vi startet med ny kommune, sammenslått av de 5 gamle kommunene, Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl og hadde gledet oss til å ta fatt på jobben for de eldre i kommunen.  Så kom «koronaen» som satte den nye kommunen på mange nye utfordringer som vi ikke hadde forventet.

Mye har blitt avlyst og ikke kunne gjennomføres, men komitemøter har vi hatt selv om sakslista ikke har vært lang. Det viktigste er gjennomført.

Fra 1. januar er lov om Eldreråd lagt inn under kommuneloven på lik linje med andre politiske styrer og utvalg. Eldrerådet blir viktigere og har fått sin plass i storkommunen.

En viktig sak som vi har behandlet er funksjonsfordelingen mellom Helsehuset og de 5 pleie- og omsorgssenteret som vi har dag. Tilbudene vi har i nærmiljøet i dag blir stort sett opprettholdt. Avstandene blir korte og miljøet kjent. Tryggheten og det kjente er der.

En stor kommune kan i større grad spesialisere enkelte tjenestetilbud og skape fagmiljøer med høyere kompetanse og kvalitet enn den enkelte av de mindre kommune så langt har fått til alene. Likevel går vi inn for at endringer i dagens tjenestetilbud må gjøres over tid og på en måte som skjermer brukerne for unødvendige belastninger. Eldrerådet følger med.

En annen sak vi har behandlet er hvordan skal kjøkkendriften ved disse institusjonene være. Samt mat til de som bor hjemme og ønsker å kjøpe seg middag.  I dag lages det mat til eget sykehjem på stedets kjøkken. Skulle vi gå over til 2 produksjonskjøkken, samt 4 servicekjøkken?  Og slik ble det. Dagens ordning med mat til hjemmeboende videreføres og utvikles.

 

Coronaen

Her fikk vi en stor utfordring om ta godt vare på de eldste og svakeste.

I den nye storkommunen stengte kommunens ledelse sykehjemmene og mulighetene for å besøke sine kjente og kjære veldig raskt.  Raskt ute med munnbind til de ansatte var de også. Eldrerådet har vært veldig godt fornøyd med måten kommunen har håndtert epidemien på. Det viser også resultatene så langt.

Forslag til ny legeplan for 2021-2026 ble behandlet på siste møtet. Planen tas til orientering og legges til grunn for den framtidige utviklingen av legetjenesten i kommunen.

Organisering av vaskeri for pleie- og omsorgstjenesten er behandlet. Vi har behandlet sak om husleie, gang- og sykkelveier mm.

Og så er selvsagt budsjettet/økonomiplanen den store saken hvert år.  Den stengte avdelingen på Trøgstadheimen åpnes fra nyttår, helt ny alarmsentral for trygghetsalarmer får vi også og nok penger til å sikre nok fastleger.

 

Eldrerådet i Indre Østfold Kommune

Signe Øye

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter