Eldrerådet i Sarpsborg henvender seg til regjeringen!

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Vi som arbeider for at de eldre skal få den prioritet og oppmerksomhet de fortjener, var meget godt fornøyd da vi for en tid tilbake omsider fikk en eldreminister. Da hadde vi en fot innenfor regjeringen og en økt mulighet til å øve innflytelse.

Men hvor lenge var Adam i paradis?

Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, og regjeringskabalen måtte legges på ny. Dette skjedde i all viraken omkring Coronaviruset. Derfor gikk det mange hus forbi at vi i samme slengen mistet statsrådposten som eldreminister. Vi opplever det som et skritt i feil retning.

Det blir nå det nyoppnevnte eldreombudet som får i ansvaret for å bære frem regjeringens strategi for eldreomsorgen i Norge, «Leve hele livet!».

Det aktive eldrerådet i Sarpsborg følger våkent med. De har gjort en henvendelse til regjeringen hvor de gir uttrykk for sin misnøye med at statsrådsposten som eldreminister er fjernet! De har bedt oss om å gjengi deres henvendelse til Regjeringen i SENIORAVISA slik at den blir kjent for de andre eldrerådene i Østfold og for et bredt publikum for øvrig.

Her følger henvendelsen til regjeringen:


Tilbakemelding til regjeringen om Eldreminister

Eldrerådet i Sarpsborg vil uttrykke skuffelse over at Erna Solbergs 3-partiregjering fjernet statsrådsposisjonen i den nye regjeringen.

Det blir stadig flere eldre og pensjonister i landet vårt, det er en positiv utvikling. Ca. 20 prosent av befolkningen er over 67 år. Flertallet av pensjonister lever stort sett ett godt liv økonomisk og sosialt. Men det er mange problem å ta tak i. En positiv faktor er at regjering og storting har vedtatt eldreombud.

En av de mange viktige oppgaver en Eldreminister skal ha bør være å ta vare på de eldres daglige behov. De eldres økonomi, god pleie av hjemmehjelp, god og verdig pleie på sykehjem og pleiehjem, god tannpleie. Det er viktig å ha en mulighet for klageinstans. En minister som kan se de eldres behov og være «vaktbikkje».

Vi i Eldrerådet i Sarpsborg vil si at det er meget viktig at det er en egen statsråd for det stadig økende antall eldre i vårt land!

Med hilsen

Eldrerådet i Sarpsborg kommune

Tor Minge, Solbjørg Lervik, Egil Bergby, Kari Røine, Ellen-Marie Mikkelsen, Thorbjørn Olsen Gro Sissel Kure.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter