Eldrerådet på Nesodden informerer!

Vi er vel kjent med at de nyvalgte eldrerådene har fått en særdeles tung start. Det må være som å kjøre bil med håndbemsen på. Vi har henvendt oss til Eldrerådene i de 12 Østfoldkommunene og bedt om å få høre om hvordan de har organisert seg og hva de så langt har på programmet. Men det har ikke vært så meget å rapportere om. Corona-banditten har satt en stopper for det meste. Vi har likevel fått tilbakemeldinger fra 4 kommuner som ikke hadde så meget å fortelle om. Flere kommuner har kansellert alle politiske møter inntil videre!

Nå ser vi av en kommentar fra Stig Klingstedt på Facebook at situasjonen for eldrerådet i Nesodden, er som for de fleste andre. Håndbremsen er på også her!

Vi merker oss at Eldrerådet i Nesodden ble glemt da Corona-situasjonen skulle behandles i kommunen, og at dette er påtalt av Eldrerådet. Likeledes kommentaren om at rådet er bevisst på sin rolle i forhold til kommunale aktiviteter som gjelder eldre. Vi har tidligere påtalt viktigheten av at Eldrerådene og deres rolle må synliggjøres.

Stig Klingstedt er leder for Eldrerådet på Nesodden og har også en sentral posisjon i Senior Norge. Se hva han skriver i sitt Facebook-innlegg:


Hei alle!

En liten tilbakemelding fra eldrerådet på Nesodden der jeg selv er leder. Rådet hadde litt startvansker og kom i gang med arbeidet først 4. mars. Så kom korona-viruset og det meste stoppet opp Vi rakk å gi våre merknader til et utkast til reglement for eldrerådet. I tillegg har vi hatt et par høringssaker som går på kommunal planlegging der vi har spilt inn merknader.

Når det gjelder korona-tiltak er vi over hode ikke involvert. Vi skrev derfor til kommunedirektøren og gjorde oppmerksom på kommunens forpliktelser i henhold til § 2 i forskriften. Vi er nå forespeilet et fysisk møte den 20. mai der også kommunedirektøren og helse og omsorgssjefen skal delta. Så får vi se hva som følger etter det.

Rådet er meget klar på at det skal ha en rolle i de kommunale aktiviteter som gjelder eldre.

 

Ha det bra!

Mvh

Stig Klingstedt

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter