Et «annerledes-år» setter oss på prøve!

Årene går, det ene ganske likt det andre. Men noen år skiller seg ut. Selv om vi så vidt bare har lagt første del av 2020 bak oss, kan vi trygt si at dette blir et «annerledes-år»! Dette blir året hvor en pandemi tvang oss til å «stenge ned» Norge. 2020 vil bli husket som Corona-året!

Alle blir berørt på en eller flere måter. Vi blir satt på prøve!

Vi har sett at vi har greidd å mobilisere, at politikerne har greidd å sette partipolitiske hensyn til side for å enes om felles tiltak og at befolkningen lojalt har stilt opp og støttet myndighetenes krisetiltak – vi har satt fellesskapet foran individet. Noen sutrete hytteeiere har riktignok synes det har vært ille å ikke få brukt hytta, noen har til og med krevd å få eiendomsskatten tilbake, og noen festglade ungdommer har ikke forstått hva lojalitet innebærer. Men det store flertallet har bestått prøven!

Samtidig har vi sett politikere, helse og omsorgspersonell og andre sentrale aktører vokse med oppgaven. Nå får de mulighet til å vise at de har utholdenhet, tålmodighet og mot til å stå løpet ut. Det er fortsatt et godt stykke til mål!

For vår forening har det ikke fått noen helt dramatiske konsekvenser, men gitt oss noen utfordringer vi arbeider med. Vi får utsettelser av planlagte temamøter!

Vi hadde rukket å avvikle årets 2 første temamøter og årsmøte. Men så ble det bråstopp på grunn av en liten, usynlig krabat – Coronaviruset!

Vi hadde plan klar for temamøter første halvår og konturene for annet halvår. Nå måtte planen skrotes og vi vil få en periode hvor det å holde kontakt med medlemmene våre, vil by på utfordringer. Imidlertid er vi så heldige at vi har SENIORAVISA. Her kommer vi med nyheter hver eneste mandag. På denne måte vil vi kunne holde våre medlemmer løpende orientert! Så skal vi ha i minne de som ikke er på nett, og derfor ikke har tilgang til SENIORAVISA. Vi må sørge for at disse ikke blir glemt. I Norge er det fortsatt 400.000 ikke-digitale!

  1. juni skal det komme nye beslutninger fra regjeringen. Først da vil vi med sikkerhet kunne se hvilke forutsetninger vi blir gitt for annet halvår. I mellomtiden arbeider vi ut fra at vi skal kunne avvikle temamøter på vanlig vis i 2. halvår.

Vi burde kanskje være forsiktig med å glede oss til neste halvårs temamøter, men det gjør vi likevel.    2. september skal statsviter Gunnar Listerud holde foredrag om «Forskjells Norge – hvor bærer det hen?», 7. oktober «Velferdsteknologi – eller stoppeklokke-omsorg?» v/Sarpsborg kommune, 4.november «Eldrerådene – en vei til politisk innflytelse!» v/styreleder i SENIOR NORGE Agnete Tjærandsen, juridisk konsulent i SENIOR NORGE Audhild Freberg Iversen og generalsekretær I SENIOR NORGE Knut Christian Høvik.

  1. desember har vi sesongavslutning. Da skal vi få et foredrag om Ortopedi v/Tom Henry Sundøen, leder for Faust Medisinske senter. Det blir gode foredrag av gode foredragsholdere! Vi regner også med at det blir plass til underholdning på noen av møtene! Det kommer vi tilbake til.

Så krysser vi fingrene og satser på at vi får gjennomført møteprogrammet for 2. halvår som planlagt.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter