Et annerledes landsmøte!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Årets landsmøte i SENIOR NORGE skulle vært avholdt i slutten av mai måned. Men det ble avlyst på grunn av Corona-begrensninger. Så ble det gjort flere forsøk på å få arrangert møtet som også måtte avlyses. Til sist hadde man funnet en løsning som innebar at møtet skulle kunne arrangeres i Asker kulturhus mandag 16. november. Alt synes klart da bomben falt. Asker kommune hadde innført nye restriksjoner som innebar at møtet ikke kunne holdes i kulturhuset. Da ble det bestemt at møtet skulle arrangeres som et digitalt møte samme dato.

– Det skulle bli et annerledes landsmøte!

Et digitalt møte arrangeres ved at deltagerne får installert et program i sine PC’er som kan kommunisere med alle som har samme program. Det program vi ble tilbudt heter Teams og eies av Microsoft. Jeg går ut fra at det vare flere enn jeg som aldri hadde deltatt i et digitalt møte før. Jeg var meget usikker på hvordan dette ville gå. Det hadde ikke vært tid til mer enn en kort telefonbriefing med Microsofts konsulent.

Da hadde vi altså et landsmøte med møteler og en liten stab i Oslo og representanter som satt ved sine pc’er hjemme – fra Bodø til Stavanger. Litt rart, men det ga likevel en følelse av å være sammen. Møtet gikk bra etter hvert som vi fant ut av teknikken. Min opplevelse av dette, er at digitalmøter kan være godt egnet om alle deltagerne er øvet og fortrolig med det programmet som benyttes. Det er meget kostnadssparende – sparer reise, opphold og leie av lokaler. Det er vel slik at digitale møter ikke blir en erstatning, men blir å betrakte som supplement til møter hvor møtedeltagerne er fysisk tilstede.

Møte ble gjennomført i samsvar med foreningens vedtekter og utgangspunkt i en fyldig møtedokumentasjon. Det ble bemerket at det kunne være vel meget dokumenter. Det tar tid å komme gjennom nær 100 sider!

Fra vår side har vi bemerket at det nesten ikke var avsatt plass til lokallagene i programmet!

Vår kasserer Vinni Hestenes ble valgt inn som medlem av kontrollkomiteen.

For øvrig regner vi med at referat fra landsmøte og saksbehandlingen kommer i SENIOR NORGE sin ukebrev. Den vil bli å finne i SENIORAVISA!

Så får vi være fornøyd med at landsmøtet er gjennomført på en tilfredsstillende måte!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter