Fjerne underreguleringen – håp likevel?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Pensjonsreformen fra 2011 er basert på et skjørt forlik. Det kan virke som de politiske partiene er redde for å røre ved reformen av frykt for at forliket skal kollapse. Reformen inneholder bestemmelse om underregulering av pensjonene med 0,75% i forhold til den generelle lønnsutviklingen. Det var aldri meningen at dette skulle medføre at pensjonistene skulle få en negativ kjøpekraftsutvikling – men slik er det blitt. I 5 av de siste 6 årene har pensjonistene tapt kjøpekraft!

Inderlig urettferdig mener vi og mange med oss. Hvis det har vært meningen å spare staten for pensjonsutgifter, så burde belastningen vært delt på alle grupper i samfunnet. Det kan ikke være rimelig at hele regningen skal sendes pensjonistene.

Det er merkelig å sitte på sidelinjen og følge debatten om underreguleringen. Det er ikke for meget å si at ordningen er forhatt! Inntrykket vi sitter igjen med, er at «alle» er imot ordningen. Likevel er det slik at når det kommer til avstemming, så stemmer stortingsflertallet imot enhver endring som måtte være foreslått!

Frp som ikke lenger er medlem av regjeringen, er imot underreguleringen. AP synes også å være på glid. Derfor mener parlamentarisk leder i SV, Audun Lysbakken, at det må være mulig å samle et flertall i Stortinget for å få underreguleringen avviklet og få etablert løsninger som kan sikre pensjonistene en kjøpekraftsutvikling på linje med lønnsmottagernes.

Regjeringen kvier seg åpenbart for å ta i denne saken. I stedet peker de på at Pensjonsutvalget skal legge frem sin rapport i 2022. Men det kan ikke være noen rimelighet i at pensjonistene i mellomtiden fortsatt skal bli utsatt for underregulering. Om opposisjonen greier å samle seg, skulle det ikke være nødvendig å vente med å finne nye løsninger som kan sikre pensjonistene kjøpekraftsutvikling på linje med lønnsmottagerne. Pensjonistene med dårligst råd vil sikkert gjerne slippe å vente!

Vi er spent på å se om Lysbakken klarer å samle opposisjonen i denne saken og få gjennomført nødvendige systemendringer. Her kreves det politisk mot, kompromissvilje og taktiske evner!

Vi kan ikke få oss til å tro noe annet enn at det må være mulig å få gjort endringer i pensjonsreformens bestemmelser om underregulering, spesielt med tanke på hvor urettferdig ordningen virker!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter