Flere gode grunner til å ta influensavaksine!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nå begynner tiden å nærme seg den årlige influensavaksineringen. Den gir vanligvis god beskyttelse. Mange betrakter imidlertid influensa som en ordinær forkjølelse, og hopper over vaksinen. Vegringen bekymrer våre helsemyndigheter. I særlig grad gjelder bekymringen aldersgruppen 50+ som er mest utsatt.

Det er slik at nesten alle medisiner medfører utilsiktede bivirkninger. De er gjerne beskrevet med små skrift i deklarasjonen som følger den enkelte medisin. I de aller fleste tilfelle dreier det seg om skader bivirkningene kan gi. For de som tar seg tid til å lese nøye gjennom medisindeklarasjonen, kan det være en skremmende opplevelse. Det kan oppleves som at produsentene garderer seg for ikke å ha oppgitt grundig nok alle medisinens egenskaper.

Det er vanligvis negative bivirkninger som får oppmerksomhet. Det finnes imidlertid også medisiner med positive bivirkninger. En gruppe amerikanske forskere har forsket på influensavaksine og bivirkninger og gjort noen utrolig oppsiktsvekkende oppdagelser. Det finnes en rekke positive bivirkninger knyttet til influensavaksinen. Den beskytter hjertet! Her er det åpenbart god grunn til å følge godt med, spesielt for de eldre.

Denne saken er omtalt i nettavisa.no

Forskerne har funnet ut følgende som gjelder de i aldersgruppen 50+

  • De som har vaksinert seg, har 28% lavere risiko for hjerteinfarkt i det påfølgende året,
  • 47% lavere risiko for drypp,
  • 73% lavere dødsrisiko og
  • I tillegg redusert, ikke kvantifisert, risiko for Alzheimer

Hver enkelt av disse positive bivirkningene skulle være incitament godt nok for å ta årets influensavaksine. Når det så er en hel «pakke» av positive bivirkninger man får med seg, så får vi tro at langt flere møter opp til årets vaksinering, og at dette gjelder majoriteten av de eldre.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter