Fremtiden er her: Logg deg på kroppens «internett».

Dette innlegget er skrevet alt vesentlig med utgangspunkt i en artikkel i Computer World skrevet av NTB – Dag Kjørholt, publisert fredag 29.11.2019. Enkelte supplerende opplysninger er hentet fra andre kilder.

Mobiltelefonen har for mange av oss blitt en del av kroppen, et kunstig organ vi ikke kan klare oss uten. Utviklingen går lynraskt og når neste generasjons mobilnett 5G er et faktum, kan vi snart koble oss til «Kroppens internett» via mange forskjellige typer utstyr. Teknologien kobles til kroppen ved hjelp av enheter som måler blodtrykk, oksygeninnhold i blodet, aktivitet, puls, hjerterytme – til og med snorking. Dette vil for mange by på enorme lettelser ved at det er enklere å formidle hvordan det står til med kroppen, både til lege, hjemmesykepleie, pårørende eller til en selv.

Forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg og konserndirektør Sigve Brekke i Telenor har allerede formidlet i alt 20 teknologitrender som selskapet mener vil prege 2020.

– Mange av trendene vi har pekt på for det neste året, viser at nyskaping skyter raskere fart enn noensinne. Samtidig peker andre trender på at vi opplever en felles teknologisk åpenbaring, en slags digital erkjennelse, sier Sandberg.

Neste år vil vi få de første appene som ikke bare overvåker helsen vår, men som også griper inn. Et eksempel på dette er insulinpumper.

En gruppe pasienter og helseaktivister kalt «We are Not Waiting» har sprengt grenser på dette området i lang tid. De har bidratt til at vi i 2020 vil se de første systemene som gjør det kommersielt mulig å automatisere både avlesning av blodsukker og injeksjon av insulin hos diabetespasienter.

Dette er enorme landevinninger og ikke bare begrenset til diabetespasienter.
Mange går rundt og har forskjellige utfordringer til både hjerterytmer og blodtrykk. Via mye av denne nye teknologien vil det kunne bli mulig å fange opp signaler fra kroppen som kan gjøre en behandlingssituasjon både enklere, raskere og tryggere. Denne «nye» teknologien baserer seg på et superraskt og trygt nettverk som kalles:

5G-effekter

I år lanseres denne nye teknologien bredt i de fleste industriland, til tross for all mistenksomhet som er rettet til noen av produsentene og leverandørene av dette nettverket.

5G er den neste generasjon mobilnett. At man benytte generasjonsbegrepet for å beskrive utviklingen i mobilkommunikasjon, er kun av praktiske formål.
Det har gått rundt ti år mellom hver ny generasjon mobilnett.
I dag bruker de fleste av oss et 4G-nett.

Det nye supernettet vil gi nordmenn tilgang til egenskaper og tjenester som aldri før har vært tilgjengelige. Mobilteknologien gir fiberoptisk kommunikasjonshastighet – med andre

Nød-, e-helse-, logistikk- og sikkerhetssystemer samt fjernetterforskning kan kjøre på kvalitetsnettverk. Dette muliggjør at video, droner og sensorer kan brukes til å overføre data på en sikker måte, også helsedata.

Egne nettverk
P2P-teknologi, også kalt peer-to-peer eller likemannsnettverk, og applikasjoner (programmer) som bruker trådløse wifi-systemer, gjør det mulig å etablere egne, selvbygde kommunikasjonsnettverk.

Når vi får en bedre teknologi for å etablere nettverk uten en sentralisert infrastruktur, vil applikasjoner der brukere kobles sammen direkte, bli mer populære. Med andre ord vil innbyggere og organisasjoner kunne etablere sine egne kommunikasjonsnettverk, noe som for eksempel kan benyttes mellom sykehus, leger, omsorgspersonell og andre.

Slike tjenester kan også være verdifulle i situasjoner der vanlige nettverk ikke er tilgjengelige, for eksempel i avsidesliggende områder, når nettet er nede eller ved hendelser eller situasjoner der man må kommunisere med venner og familie i nærheten.

Mulighetene vil bli mange og jeg er overbevist om at de aller fleste av oss vil stifte bekjentskap med mange ulike løsninger  årene fremover.

 

SENIOR NORGE Østfold – Datahjelpen tlf 922 87 090

Terje Lloyd Andersen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter