Fylkeskommunene – vi ble ikke spurt!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

En artikkel i NRK Vestland av 14. desember minner oss igjen om den udemokratiske måte regjeringen har gjennomført fylkesreformen på. Den har redusert antall fylker i Norge fra 19 til 11 til en samlet pris av en halv milliard kroner. Vi vet ikke hvordan folk i andre fylker kan ha opplevd reformen, men det behøver ikke være så meget forskjellig fra hva vi i Østfold har opplevd. Vi hadde ikke en gang fullført en stor kommunereform, før en utviklingsorientert regjering lanserte den omtalte fylkesreformen.

Hadde det ikke vært bedre om kommunereformen var fullt ut implementert og fordøyd, før vi fikk den neste i fanget. Fylkesreformen er preget av hastverksarbeid med enkelte løsninger som oppleves som absurd dårlige – la oss bare nevne Viken og Finnmark/Troms.

Vi savner fullstendig en demokratisk prosess før beslutningene var tatt. Vi hadde likt å bli spurt. Så våkner vi en morgen og opplever at vi er blitt tvangsgiftet med Akershus og Buskerud. Vi har et visst geografisk fellesskap med Akershus, men dette gjelder ikke for forholdet til Buskerud. Vi Østfoldinger føler oss utsatt for overgrep!

Om ikke tvangsekteskapene med Buskerud og Akershus er nok, så har vi også på et vis fått med oss Oslo. Av alle ting så har Viken fått felles fylkesmann med Oslo. Hvordan skal vi kunne identifisere oss med en slik løsning? Hvordan kan vi være sikre på at vår del av den kjempestore Viken fylkeskommune får prioritet i konkurranse med andre deler av Viken og Oslo. Vi tror ingen i Østfold ha ønsket seg en slik løsning!

Regjeringen har vært drevet av en klippetro på at store enheter gir grunnlag for effektiv og lønnsomdrift. For å få til dette har sentralisering vært en nødvendighet. Nå er det slik at «stor» ikke nødvendigvis er «sterk». Stordriftsfordeler er lettere å realisere på papiret enn i virkeligheten. Stordriftsulemper blir knapt nok nevnt! Så er det slik at enhver sentralisering innebærer at man fjerner seg fra flertallet av brukerne! Brukerne ønsker nærhet!

Regjeringen kunne ha spurt oss. Da ville de ha hørt at vi ikke deler regjeringens ukritiske forhold til store enheter og stordrift, og heller ikke at vi velsigner de fleste sentraliseringstiltak.

Arrogant nok har regjeringen hoppet over en demokratisk høringsrunde og lansert fylkesreformen på grunnlag av egne forutsetninger og oppfatninger. Det måtte bli feil!

Den etter hvert så sentrale politiker, Trygve Slagsvold Veum, har forstått dette. Han hører på folk og tar hensyn til hva de mener og ønsker.  Når Trygve Slagsvold Veum så lover sine velgere å arbeide for å innfri deres ønsker, så raser han og hans parti SP oppover på meningsmålingene – til de grader at Trygve Slagsvold Veum blir betraktet som en mulig statsministerkandidat – bli ikke forbauset over dette!

Vi ble forsiktige optimister da det rødgrønne styringsflertallet i Viken og Troms/Finnmark forpliktet seg til å arbeide for å få oppløst sine respektive fylker etter neste Stortingsvalg. Å få til dette krever et stortingsflertall!

Nå forstår vi at også AP vurderer å slutte seg til de som ønsker omkamp, og da skimter vi reelle muligheter for at skilsmissene virkelig kan finne sted.

Det er å håpe at ikke alle de fem milliarder kroner som hittil er brukt, er tapt om man reverserer tidligere beslutninger om sammenslåinger av fylker. Det som er tapt, får man heller se på som en lærepenge – spør folk først og lytt til hva de sier!

Høyre har en annen vei ut av uføret, som vi gjerne hadde sett skikkelig utredet. Det vil være å kansellere hele fylkesreformen og la store kommuner overta fylkenes oppgaver. Et forvaltningsnivå mindre burde gi effektiviseringsgevinster og ditto innsparinger. Samtidig ville løsningen innebære at forvaltningen ville skje nærmere brukerne og styrke demokratiet!

Vi venter spente på fortsettelsen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter