Grensehandelen – vi elsker harryturene!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Grensehandel er ikke noe spesielt svensk/norsk fenomen. Det er stort sett slik verden over. Grensehandel oppstår når varer eller tjenester på den andre siden av grensen er billigere enn på sin. Ikke vanskelig å forstå!

Når det gjelder forholdet mellom Sverige og Norge så har dette gått litt i bølger. Rett etter krigen strømmet nordmenn til Sverige for å kjøpe sydfrukter, sjokolade og annen godis. Strømmen gikk samtidig andre veien når svenskene kom for å kjøpe sterkt subsidiert margarin og sukker. I de senere år har grensehandelen stort sett gått i svensk favør.

Norsk avgiftspolitikk og varehandelens krav til marginer, har gjort at prisforskjellene har blitt nesten uforståelig høye. Når reiseutgiftene til Strømstad i sin helhet dekkes av prisgevinsten ved kjøp av en 3 liter vin alene, blir det fristende å ta en tur. Og hvorfor i all verden skal det være slik at vi må betale kr. 450,- for en 3 liter her hjemme, når vi slipper unna med kr. 250,- på Systembolaget i Strømstad. Legg så til at gevinsten ved kjøp av dagligvarer kan ligge i størrelsesorden 30 til 50% avhengig av valutakurs.

Men det er for enkelt å si at dette kun er spørsmål om pris. Det er også et sosialt aspekt – vi elsker harryturene våre! Treffer vi ikke kjente på kjøpesenteret i Norby, gjør vi det i alle fall på Systembolaget i Strømstad.

Det sier noe om omfanget at Systembolagets utsalg i Strømstad, «norske-polet», har Sveriges største omsetning – og det i lille Strømstad!

Opp gjennom årene er det i Sverige bygget gigantiske kjøpesenter i grenseområdene– Svinesund/Nordby/Strømstad og Årjäng er våre nærmeste. Lokalsamfunnene har etter hvert gjort seg avhengig av grensehandelen i fast tro på at prisforskjellene vil vedvare!

Det var før Coronaen og nedstengning av grensen!  Hvor det må ha smertet! De norske harrykundene forsvant over natten, de gigantiske varehusene ble stående tomme og personalet måtte permitteres. Strømstad-ordføreren tryglet de norske myndighet om å åpne grensen igjen!

Her i Østfold (også omtalt som Viken eller østre Viken) eksploderte varehandelen. Det er for tidlig å fastslå hvor stor økningen i varehandelen har blitt, men Vinmonopolet i Østfold skal ha hatt en økning på opp mot 70%.

Vi blir på denne måte minnet om omfanget av den norske grensehandelen i Sverige. Vår dagligvarebransje har årlig hatt tap på 9 milliarder kroner årlig. I tillegg må vi regne med tapte arbeidsplasser og tapte skatteinntekter. De gevinstene handelsstanden og Vinmonopolet nå har fått servert rett i fanget, er midlertidige. De forsvinner når Corona-banditten er nedkjempet og grensen igjen blir åpnet!

Representanter for varehandelen og arbeidstagerorganisasjonene mener at kostnadene ved handelslekkasjen har blitt tillagt alt for liten vekt. De krever at myndighetene tar avgiftspolitikken opp til vurdering med det som mål å vinne tilbake tapte arbeidsplasser, omsetning og skatteinntekter.

Om norske avgifter skulle bli tilpasset de svenske, ville dette naturlig nok innebære et økonomisk tap for Norge. Men på den annen side ville vi få en større omsetning her hjemme som ville øke moms og skatteinntekter. I tillegg ville vi vinne tilbake tapte arbeidsplasser. Dette ville kunne gi økt produktivitet. Det skulle være interessant å se regnestykket! Dette burde være en utfordring for regnemestrene i Finansdepartementet.

Vi har fått en reduksjon av sukkeravgiften, men for øvrig har vi ikke sett noe som tyder på at Finansdepartementet har til hensikt å ta avgiftspolitikken opp til revisjon når coronatiltakene en gang oppheves.

Men det kan jo hende vi tar feil?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter