Helse og velferd–heltidskultur i Fredrikstad

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Den gang man innenfor helse og velferd gikk over fra å arbeide annen hver helg til tredje hver fikk man problem med å få turnusplanene til å gå i hop. Det løste man ved å opprette deltidsstillinger.

Dette har passet utmerket for noen, men løsningen er beheftet med problemer. Det har vært ønskelig, men vanskelig, å få avviklet løsningen. Det synes klart at løsningen er lite effektiv og at den er kostbar. Dette har ridd kommunene som et mareritt gjennom flere år.

Fredrikstad kommune er fast bestemt på å få løst problemet og få utviklet en heltidskulter. Eldrerådet i Fredrikstad var tatt med på råd under årets møte om heltidssatsingen.

Les hva nesteleder i Eldrerådet, Sissel Been-Larsen skriver:


Kommunedirektørens årlige statusmøte om heltidssatsingen er gjennomført for 3. år på rad. Dette er damer med «begge henda» på rattet. Vi styrer i riktig retning og lederskapet som utvises er til å bli ydmyk av. Til høsten blir det høyt fokus på nytenkning og medvirkningsprosesser. Fredrikstad kommune skal «HELT FRAM».

Dette er budskapet til Beate Midttun som er Programleder og leder av «Team heltid», Beate Midttun

Inviterte til seminaret var folkevalgte, hovedtillitsvalgte, eldrerådet, andre råd, ledere, hovedverneombud, ressurspersoner og «TEAM HELTID»

«HELT FRAM» er en ny vei mot en frivillig heltidskultur. Satsing på flere heltidsstillinger i seksjon Helse og velferd gir resultater, og flere titalls kommuner har tatt kontakt for å lære mer om program heltid.

Millioner fra Forskningsrådet er bevilget til kommunens prekesjappe. Fredrikstad kommune, etat Helse og Velferd skal i samarbeid med Fafo, Drammen kommune og bydel Østensjø bydel i Oslo i et forskningsprosjekt der målet er at flere skal jobbe i heltidsstillinger, spesielt innen Helse og Velferd. Tidsrammen for prosjektet er

  • 2021 Hva er deltidskulturen
  • 2022 Nye holdninger
  • 2023 Heltidsstillinger i flertall
  • Etter 2023 er forskningsprosjektet avsluttet og nå skal vi jobbe på egenhånd.
  • 2029 Heltidskulturen er etablert.

Holdningene til deltidskulturen må endres og det vil inngå i dette prosjektet bl.a. i «prekesjappene». Det største problemet er frivillig deltid, som er en deltid som i stor grad styres av den ansatte selv.

Det er en stor andel av deltidsansatte som jobber frivillig deltid. Deltid skaper ofte problemer for stabil brukerkontakt/hjelp og pleie, stabilt arbeidsmiljø og unødvendig ressursbruk for ledere og andre ansatte.

Erfaringene kan sikkert overføres til andre etater som har mange ansatte på deltid, f.eks. innen etat Oppvekst og Teknisk etat.

Heltid = kvalitet. Det gir effektivitet på arbeidsplassen, kvalitet i arbeidet og et bedre arbeidsmiljø.

I arbeidet må man involverer ledere, ansatte og brukergruppene. Det må være god kommunikasjon i «prekesjappene» og alle skal jobbe sammen for å endre holdninger, miljø og lojalitet.

Etatsjef Wenche Halvorsen, Hjemmesykepleien gikk gjennom det arbeidet som var gjort for å få gjennomført 12,5 timers vakter i Hjemmesykepleien. Det har gitt et bedre miljø for ansatte og en mer stabil hverdag for brukerne. Ved hjelp av prekesjapper og god innsats, fungere dette veldig bra etter 60 dagers `drift`. Resultatet har vist at man har fått til, nettopp det som alle har etterlyst; samme person kommer til pasienten i løpet av en dag og gir en bedre dag for alle parter.

Resultatet av prosjektet håper vi skal gi

  • Flere kvalifiserte ansatte med høyt nærvær
  • Tjenestekvalitet
  • Bærekraftig arbeidsmiljø

 

FAG – FOLK – PENGER

Min appell til prosjektet er: Bruk pengene riktig, ha respekt og tillit til ledere og deres utfordringer, men også – og ikke minst – de ansatte og brukerne som skal være med på laget for å gjennomføre dette.

Lederskap – eierskap – kunnskap, kombinert med økonomistyring og god kommunikasjon.

 

Sissel Been-Larsen

Nestleder eldrerådet Fredrikstad

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter