Hjertet vårt – smekkfullt hus på Gleng!

Senior Norge Østfold avholdt årets første temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 8. januar. Det er alltid spennende å se hvor godt vi har truffet med tema og foredragsholder. Denne gangen ser det ut som vi har truffet innertier. Foredrag om hjertet vårt – symptomer, hjertesvikt og behandling må ha vekket stor interesse. Kanskje først og fremst fordi de fleste i vår målgruppe, 60+, er utsatt for en eller annen form for hjertesvikt eller ligger i risikosonen.

Møtene våre begynner gjerne kl. 1200, men nå begynte folk å strømme til allerede ved halv elleve tiden. Det ble smekkfullt hus, men alle fikk sitteplass til slutt. Vaffelstekerne på kjøkkenet måtte virkelig jobbe for å holde unna!

Lederen innledet møtet med et tilbakeblikk på året som gikk. SENIORAVISA, som vi utgir som en ukeavis på vår nettside har blitt vårt viktigste kommunikasjonsmedium, oppnådde formidable 58.227 besøk, så vi når frem til mange, langt utenfor vår egen medlemsmasse.

Eldrerådene og deres virksomhet har vært lite kjent. Vi har startet et arbeid for å gjøre eldrerådene bedre kjent for å styrke deres mulighet for å øve politisk innflytelse. Vi kommer til å ha representasjon i 7 av Østfolds 12 kommuner. Dette er et langsiktig prosjekt. I første omgang arbeider vi med å få sammensetningen av eldrerådene i de forskjellige kommunene registrert og publisert i SENIORAVISA.

Vi har innledet et samarbeid med Faust Medisinske Senter som innebærer at de vil dele av sin kunnskap med oss gjennom månedsbrev i SENIORAVISA og foredrag i forbindelse med våre temamøter. Dagens foredragsholder var kardiolog Kjell Ingar Pettersen hos Faust Medisinske Senter. Hans bakgrunn er beskrevet i «Aktuell profil!» i SENIORAVISA, utgave av 6. januar.

Han innledet med å gi en orientering om Faust Medisinske Senter. De har bred kompetanse ved spesialister innenfor forskjellige fagområder. De er godkjent som leverandør av Fritt behandlingsvalg innenfor kardiologi og ortopedi.

Kjell Ingar Pettersen konsentrerte sitt foredrag om hjertet og hjerteflimmer (atrieflimmer). Hjertet er en muskelstruktur med 4 hulrom og 4 hjerteklaffer. Det fyller seg og pumper blod rundt i kroppen. Ved økt alder synker hjertefrekvens samtidig som hjertet mister elastisitet. Symptomer som kan gi mistanke om hjertesykdom er brystsmerter ved aktivitet, unormal tung pust, redusert fysisk kapasitet, hjertebank, svimmelhet og nær-besvimelse eller besvimelse.

Ved atrieflimmer tømmer forkamrene i hjertet seg ikke og slagvolumet går ned. AV-knuten bombarderes med impulser og hjertefrekvensen går opp. Venstre forkammer tømmer seg ikke og blodpropper kan dannes. 1,5 – 2% av befolkningen har atrieflimmer. Atrieflimmer er ikke farlig om pumpefunksjonen er grei!

Man skal passe på å holde blodtrykket normalt, ha normal vekt og være fysisk aktiv. Atrieflimmer er en kronisk sykdom. Økt forekomst ved økt alder. Antikoagulasjon (blodtynnende) er den viktigste behandlingen.

Foredraget ble holdt på en klar, lettforståelig måte selv om enkelte faguttrykk kunne by på utfordringer.  Alt i alt – folk var meget godt fornøyd!

Vårt neste møte, 5. februar, er også på Gleng i Sarpsborg. Tema: «Forskjells-Norge – hvor bærer det hen?» Foredragsholder er statsviter Gunnar Listerud. Åpent møte – alle er velkommen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter