Hva er diskriminering?

SENIORAVISA har fått et leserinnlegg fra Øivind Strømnes. Les hva han skriver om et alvorlig problem:


Øivind StrømnesAt man som voksen busspassasjer, må betale kr.45 istedenfor kr.25 (med kontanter) er ifl. Likestillings og Diskrimineringsombudet ikke diskriminering. At vi får det enda billigere ved å bruke elektronisk betaling er heller ikke diskriminering.

En rekke mennesker har ikke utstyret, eller er ikke i stand til å håndtere dette, og her er det absolutt saklig, men de går allikevel glipp av tilbudet av årsaker de ikke er herre over. Dette er heller ikke diskriminering.

Vy (En/tur) (NSB) har på sine togbillett- automater mulighet til å betale enten med kort eller kontanter, – bra!

Eldre mennesker kan betale med kontanter om bord på toget uten tillegg, bra! Andre må betaler elektronisk. (Svært mange betaler med selve telefonen.)

Slik vil vi tydeligvis ha det.

At virksomheter som forteller at de ikke tar kontanter, eller skylder på at de ikke har veksel slipper unna er uforståelig! Hvor er myndighetene?

Eller er det fra myndighetenes side innført en taushet som stilltiende godkjenner en innføring av kontaktnekt.

Jeg har vært i kontakt med noen turister som beklager seg over at mangelen på kontantbruk i Norge er blitt et problem for dem.

I en rekke land er kortbruk ikke på samme nivå som i Norge, så de har problemer med å betale med kort (som de ikke har). Og at de har problemer med å få vekslet inn sin valuta til norske kroner.

Nå må myndighetene komme på «banen», og rydde opp. Vi kan ikke ha et system med så mye usikkerhet og konflikter i seg.

At vi må ha kontanter ser vi også i eksemplene ovenfor, og mengder av andre eksempler som dukker opp dagstøtt.

Ikke minst i forbindelse med at det elektroniske systemet bryter sammen fra tid til annen. Hvor er beredskapen?

Samt at vi til alle tider vil ha folk som ikke kan/vil nyttiggjøre seg den nye tiders vidunder.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter