Hva er viktigst akkurat nå?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Er det viktigst at de unge kan gjennomføre sine fester – eller er det viktigst at vi alle som en sørger for at våre smittebegrensende Coronatiltak er effektive? Ungdomsfestene kan umulig være livsviktige – men det er vår felles kamp mot Coronaviruset! Det synes som alt for mange ikke har forstått dette!

Vi er så heldige å bo i et av verdens mest velfungerende samfunn. Det er dette vår høye levestandard hviler på. Vi er kommet dit vi er fordi folk flest har tillit til våre myndigheter, og fordi de lojalt forholder seg til de til enhver tid gjeldende «kjøreregler».

Lojalitet er et stikkord. Dette innebærer blant annet å sette hensynet til fellesskapet foran hensynet til eget ego. Vi ville trodd den oppvoksende generasjon hadde en forståelse for hva lojalitet er og hva det innebærer. Dette dreier seg om en velutdannet generasjon, som må ha all mulig kunnskap om kampen mot Coronaviruset. Men de skuffer oss. De tar ikke ansvar og gjennomfører sine fester som rene egotripper!

Tidlig i prosessen ble det godt synlig at det oppsto smitte og smittespredning i sammenheng med ungdomsfester. Dette har fortsatt. Nå aller sist et selskap i en tidligere bunkers på St.Hanshaugen i Oslo. Ungdommene brøt seg inn rigget opp, og inviterte venner og kjente. I en publikasjon på Facebook røper de at de var vel vitende om at de befant seg utenfor «grønn sone». De anmodet folk om å ankomme diskret for å ikke vekke «festbremsene» (politiet)

Manglende ventilasjon og et dieselaggregat som spydde ut kullos gjorde bunkersen til et livsfarlig sted å være. Den fullsatte bunkersen ble etter hvert evakuert. Det resulterte ikke i noen dødsfall, men 27 havnet på sykehus med alvorlig kullosforgiftning. Noen får trolig varige hjerneskader! Det kunne imidlertid gått enda verre! Sakkyndige uttaler at det bare skilte noen få minutter fra at vi hadde fått vår største katastrofe noen gang, større enn den på Utøya. Kullos skal man ha all mulig respekt for!

Det er å håpe at de som ulovlig har brutt seg inn bunkersen og gjennomført et livstruende arrangement for deltagerne, stilles til ansvar i retten!

Vi synes de som vil fjerne skjenkebegrensningene i restaurantene slik at det kan skjenkes til   kl 0300, er på feil spor. Disse begrensningene er ikke livsviktige og må kunne være til å leve med!

Det som vil være en mer konstruktiv tilnærming, er å gi den oppvoksende generasjon en skikkelig leksjon om betydningen lojalitet og det å ta ansvar. Vi er alle i samme båt! Flere deltagere i festen i bunkersen som er intervjuet, opplyser at de allerede er på vei mot nye fester. Risikerer vi mye om vi betegner disse ungdommene som egoistiske, ansvarsløse og arrogante? Det ville kanskje være «å kalle en spade for en spade!»

Den første fase i kampen mot Coronaviruset her i Norge har gått bra. Vi skal fortsatt ha rimelig kontroll på smittespredningen selv om den øker. Europa for øvrig har fått en skikkelig baksmell, og nå er det aller meste av Europa igjen «rødt» – tilbake til start!

Det ser ut som folk har trodd at kampen er over og at det var tid for å senke skuldrene.

Feil! – Selv etter at får tilgang til effektiv vaksine, er det ikke sikkert det er slutt! Nå får vi  allerede ubehaglige smittetall fra forskjellige deler av landet. Største økninger i Sarpsborg og Fredrikstad

Vi som har noen år på baken og gikk på skolen i 50-årene, husker koppevaksinen. Vi har fortsatt de ovale koppevaksinemerkene på den ene skulderen. Vil bare minne om at da hadde koppevaksinering vært gjennomført i 150 år.

– Vi må mobilisere den nødvendige lojalitet overfor de smittebegrensende tiltakene, og holde ut til kampen mot Coronaviruset er endelig vunnet! Så må vi få de uansvarlige ungdommene til å forstå at vi også forventer deres lojalitet.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter