Info fra eldrerådene – Fredrikstad først ute!

De kommunale eldrerådene har vært i en etableringsperiode, men nå har brikkene falt på plass for de aller fleste. Sammensetningen av rådene med fordeling av verv som leder, nestleder og sekretær er på plass og epostadresser for de aller fleste.

Vi har invitert alle eldrerådene og eldrerådenes medlemmer til å bruke SENIORAVISA som informasjonskanal for å komme ut til et bredt publikum med informasjoner om sine virksomheter og saker de måtte ønske å promotere. I SENIORAVISA tilbyr vi en slik mulighet. Foregående år hadde vi nesten 60.000 besøk til SENIORAVISA.

Eldrerådet i Fredrikstad er de første til å svare på vår invitt. Sissel Been Larsen er nestleder i Eldrerådet i Fredrikstad. Hun har sendt oss følgende innlegg:

Hei!

Enda er vi ferske i det nye rådet, men vi er i gang. Sender dere litt fra Eldrerådet i Fredrikstad.

Eldrerådet i Fredrikstad har 3 politiske representanter, og i tillegg representanter fra pensjonistorganisasjoner i Fredrikstad kommune.

Det nåværende Eldrerådet ble konstituert i oktober 2019 og det første ordinære møtet var i januar2020. Etter dette møtet ønsket vi å gjøre et innspill til kommunens arealplan, annen gangs høringsutkast:

Det må legges til rette for attraktive bo-områder både for unge og eldre utenfor sentrum. Planlegging av nye boområder må utvikles for alle aldersgrupper, slik at alle generasjoner kan omgås i dagliglivet.

Det må sikres areal til utbygging av omsorgsboliger med bemanning. Videre må det settes av tilstrekkelig areal til sykehjem. Det må også sikres areal for private utbyggere som ønsker å bygge omsorgsboliger og bofellesskap.

Fortetting av byområdet må ivareta gode lysforhold og grønne lunger, samt ta hensyn til trygge botilbud for eldre. Tilsvarende tilrettelegging ønskes også utenfor sentrum.

Sissel Been Larsen

Nestleder

Eldrerådet i Fredrikstad er kjent som proaktivt, veldrevet og godt organisert. Vi er så heldige å være representert i rådet ved Adolf Olsen fra Torsnes.

Vi takker Eldrerådet i Fredrikstad for et godt innlegg og håper samtidig at Eldrerådene i Østfold, vil oppleve oss som en nyttig samarbeidspartner.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter