Innkalling til årsmøte 2020

SENIOR NORGE Østfold innkaller herved til årsmøte onsdag 4.mars. Møtet finner sted i Glenghuset, Dronningensgt 14, 1723 Sarpsborg, kl. 1200 – 1400. Det er et åpent møte, men det er bare medlemmer som har stemmerett. Møtet gjennomføres i samsvar med vedtektene slik:

Godkjenne 

 • Innkalling
 • Dagsorden

Valg av møteleder

 • Referent
 • Minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder

Godkjenne

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett

Vedta handlingsplan for året

Behandle aktuelle innkomne saker

Valg av

 • Styreleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisor
 • Medlemmer til valgkomite

Det velges (minst) 2 styremedlemmer, 1 vara og 1 medlem til valgkomiteen. Medlemmer til styret og valgkomiteen velges for 2 år. 1 medlem av valgkomiteen for 1 år. Ved stemmelikhet ved valg, har styreleder dobbeltstemme

 1. februar 2020

SENIOR NORGE Østfold      Finn Åsmund Johnsbråten (sign.)

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter