Kalnes – hva har Sykehus-Norge lært?

– Trykk på overskriften eller bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Det nye sykehuset på Kalnes var et prestisjeprosjekt og skulle bli sykehus-Norge sitt utstillingsvindu. I stedet ble det et skandaleprosjekt. Sykehuset har hatt og har fortsatt   kjempeproblemer med driften på nesten alle områder! En hovedårsak er at sykehusbygget rett og slett er for lite. Det enkleste i planleggingen måtte vel være å bestemme størrelsen!

Hvordan kunne det bli et slikt resultat med all den kunnskap som foreligger om pleie- og kapasitetsbehov?

I en tidlig planleggingsfase fikk SENIOR NORGE Østfold en orientering om sykehusprosjektet. Det var et forhold vi spesielt merket oss. De ansatte skulle blir orientert om prosjektet og byggeprosessen, og de skulle få anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter.

Vi har fått tilbakemeldinger fra mange ansatte ved sykehuset som vi har hatt kontakt med. De har unisont gitt uttrykk for at de har fått anledning til å uttale seg, men at sykehusledelsen systematisk og konsekvent har valgt å se bort ifra deres synspunkter! Vi har forstått at det har vært stor enighet hos de ansatte om at sykehuset ville bli for lite!

Hva er meningen med å involvere de ansatte i planleggingsprosessen, om de ikke blir hørt? Den tidligere sykehusledelsen må svare for dette, og de konsekvenser det har fått!

Sykehuset på Kalnes har nå fått sin evaluering som er forelagt for styret i Helse Sør-øst. Det er en meget avslørende rapport. Den nye sykehusdirektøren, Hege Gjessing, har uten nåde uttalt at de ansatte hadde rett hele tiden – sykehuset ville bli for lite!

Det kan virke som den daværende sykehusledelsen hatt helt urealistiske forventninger om effektivitetsmuligheter. Tragisk at de ikke tidlig tok til følge råd de måtte ha fått underveis, og endret kursen i tide!

Det heter seg at man kan lære av sine feil. Vi ville ha trodd at det også burde vært gjeldende for sykehusledelsen på Kalnes og Sykehus-Norge! Men det er et par forhold som gjør at vi er i tvil om hva man har lært eller ikke lært?

Da kaoset på Kalnes var på det verste, fant helseminister Bent Høie det nødvendig å avlegge sykehuset et besøk for å få førstehåndsinformasjon om situasjonen. Da han reiste hjem igjen skal han ha gitt uttrykk for en forståelse av at kapasiteten på Kalnes var tilstrekkelig. Vi går ut fra at han ble informert av daværende leder, Just Ebbesen. Hvem ellers han måtte ha blitt informert av, har vi ingen mening om. Vi ser for oss to muligheter. Enten har helseministeren blitt feilinformert eller så har han misforstått den informasjonen han har fått.

Et annet forhold vi ikke forstår, er om hvordan Just Ebbesen, etter Kalnesfadesen kunne bli gitt ansvaret for å lede utbyggingen av Oslo Universitetssykehus. Hvis han skulle bli bedømt etter hans arbeid i forbindelse med utbyggingen på Kalnes, så har han vel nærmest bevist at han ikke er kvalifisert for den jobben han nå har fått.

Med tanke på kommende sykehusutbygginger, må det være riktig å holde nøye øye med prosessen fra ide frem til ferdigstillelse. Det kan åpenbart gjøres bedre enn i Kalnes sitt tilfelle.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter