Kalnes igjen – går til søksmål mot 4 sykepleiere!

I vår naivitet har vi trodd at det meste skulle være «på stell» i sykehuset på Kalnes etter at ledelsen ble byttet ut. Men nå dukker det opp en sak som er nærmest grotesk. 4 spesialsykepleiere som arbeider deltid, krever å få heltidsstillinger og har fått medhold fra Tvisteløsningsnemnda. Sykehuset velger å ikke rette seg etter nemndas bestemmelse – i stedet går de til søksmål mot de 4 sykepleierne.

Fleip eller fakta? Dessverre er det fakta!

Vi trodde vi var kommet lenger i Norge i dag!

Les hva sykepleierforbundets Lill Sverresdatter Larsen skriver om dette:


Stevner sykepleiere for retten fordi de vil jobbe heltid

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Sykehuset Østfold går altså nå til søksmål mot fire av sine spesialsykepleiere ved seksjon nyfødtintensiv. De fire sykepleierne som alle har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i mange år, fremsatte i april 2019 krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjonen. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte deretter saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 kom nemndas avgjørelse som ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett til stillingen. Sykehuset Østfold ønsker imidlertid ikke å rette seg etter nemndas vedtak, og i møte i går ble spesialsykepleierne informert om at sykehuset har tatt ut søksmål mot dem.

Forbundslederen reagerer på behandlingen av sykepleierne. – Dette er en stygg sak. Først og fremst for disse fire sykepleierne som har stått på for denne arbeidsgiveren i mange år og som nå opplever å bli saksøkt fordi de vil jobbe heltid! De burde blitt tatt imot med åpne armer. Isteden velger arbeidsgiver å ta dem til retten. Paradokset blir ekstra stort med tanke på helseministerens klare oppdrag til foretakene om å øke andelen heltid. På seksjons nyfødtintensiv er det kun 3 av 56 sykepleiere som har 100 % stilling.

– Sykehuset Østfolds begrunnelse om at det ville mangle kompetanse i helger holder heller ikke mål. Dette er sykepleiere som allerede i dag arbeider ekstra helger og andre ubekvemme vakter og som er villig til å finne løsninger på eventuelle utfordringer i forhold til turnus. Arbeidsgiver har ikke vært villig til å diskutere mulige løsninger med sykepleierne. Dette har også nemnda påpekt og gitt arbeidsgiver kritikk for, sier Sverresdatter Larsen.

I stedet for å følge vedtaket fra Tvisteløsningsnemnda har sykehuset tilbudt de erfarne sykepleiere å jobbe ekstra i bemanningsenheten som skal dekke opp for behov i ulike avdelinger rundt om på sykehuset.

– Arbeidsgivers tilbud om at de kan få arbeid opp til 100 % på bemanningsenheten er en dårlig løsning. I praksis så innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte.

Sykehusets egne regler innebærer dessuten at man minimum kan arbeide 25 % i bemanningsenheten. To av sykepleierne har 80 prosent stilling på nyfødtintensiv, og vil dermed uansett ikke kunne få utvidet stillingen sin på bemanningsenheten.

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff. – Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne.

 

Med vennlig hilsen

Tore Bollingmo

Spesialrådgiver kommunikasjon

——————————————————————————

NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Kommunikasjonsavdelingen

Tlf : 92 84 01 77
tore.bollingmo@nsf.no

Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo – Sentralbord: 02409

www.nsf.no

www.facebook.com/sykepleierforbundet

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter