Kjære tidligere medlemmer – Vi har ikke glemt dere!

Vi takker dere for den tid dere støttet vår virksomhet ved deres medlemskap. Så håper vi at dere heller ikke har glemt oss, og at dere kan tenke dere å bli medlemmer hos oss på ny. Vi trenger flere medlemmer og alle de stemmer vi kan få til støtte for vårt arbeid for seniorenes interesser – også deres!

Vår rolle som vaktbikkje for seniorene har blitt stadig viktigere ettersom de eldre nesten ikke er representert i besluttende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. Det er vår oppgave å kjempe for at de eldre ikke skal bli diskriminert og tilsidesatt. Flere medlemmer vil gi oss større tyngde og bedre mulighet til å bli hørt!

Vår forening er under stadig utvikling. Vi kan ha nådd noen skritt på veien siden sist dere var medlemmer.

De fleste endringer skjer i små skritt og merkes knapt. Mens andre er større og synes godt. Den viktigste tilveksten er vår ukeavis, SENIORAVISA, som vi gir ut på vår nettside med ny utgave hver eneste mandag. Det er målet vårt at vi skal være best i Østfold på seniorinformasjon, og at ingen vi konkurrerer med, skal slå oss på frekvens. SENIORAVISA gjør det mulig for oss å holde kontakt og sørge for at våre medlemmer kan være oppdatert om vår virksomhet til enhver tid. SENIORAVISA hadde i fjor nesten 60.000 besøk. Vi når langt utenfor vår egen medlemsmasse og vi er i fortsatt fremgang.

I SENIORAVISA finnes nå hver uke rapport om sentrale aktiviteter fra Senior Norge.

Det viktigste prosjektet vi arbeider med for tiden er å få synliggjort de kommunale eldrerådene og deres virksomheter for derved å bedre deres evne til å få gjennomslag for de eldres interesser. Eldrerådene er en vei til større politisk innflytelse!

Vi har opprettet en rådgivingstjeneste: «Datahjelpen – ring Terje Lloyd Andersen, tlf 922 87 090». Tjenesten er gratis for våre medlemmer!

Det er fortsatt slik at helse og omsorg og seniorøkonomi er blant våre prioriterte saker.

Fremover og oppover! Vi håper dere vil bli med oss på ferden videre og at dere på ny blir medlemmer hos oss. Medlemskontingenten er fortsatt kr. 390,- for enkeltmedlemskap og kr.490,- for familiemedlemskap. Vi er så fri å sende dere separat en bankgiroblankett. Betal denne og vips så er dere medlem igjen!

 

Velkommen skal dere være!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter