Klima – bærekraftig utvikling?

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Alarmklokkene hadde kimt lenge da vi måtte erkjenne at vi hadde et globalt problem. Klimautviklingen var skremmende – kloden ble stadig varmere.  Det var da vår tidligere statsminister og landsmoder, Gro Harlem Brundtland, hadde sete i de høyeste organer i FN. Hun lanserte i slutten av 80 årene slagordet «Bærekraftig utvikling». Utvikling, ja, men ikke mer enn det klimaet kunne tåle! Oppvarming av kloden måtte stanses.

Dette var altså mer enn 30 år siden. Hva har så hendt siden da?

Vi kan nå, et par uker før jul, bare se ut av vinduet. Tåke, duskregn og snøbare marker. I november noterte vi en varmerekord som sier en god del – 17,6 grader (varmegrader!!!) ved Tomb landbruksskole! Det ser ut som året 2020 blir det varmeste året som er registrert siden systematiske meteorologiske målinger ble gjennomført.

Vi skulle nå hatt snø, kuldegrader og det skulle høre det knitre under støvlene når vi går!

Siden klimaproblemet er globalt, må majoriteten av land i verden samarbeide om mål, tiltak og gjennomføring. I desember 2015 var man kommet så langt at 180 land inngikk det som senere er blitt benevnt som Parisavtalen. Det aller viktigste mål var å holde temperaturøkningen under 2 grader. Parisavtalen representerer en historisk begivenhet med gode ambisjoner.

Likevel er suksessen meget betinget. Den globale oppvarmingen har fortsatt og gitt seg utslag i ekstreme værforhold – enorme stormer, massiv nedbør og flommer, i og i tillegg skogbranner av omfang som vi tidligere ikke har kunnet forestille oss.

Verden er så uheldig at vi har klimafornektere – som ser bort fra alle vitenskapelige fakta, og handler som om klimaproblemene ikke eksisterer. Det gjør det ikke bedre at ledere for store nasjoner er blant klimafornekterne.

U.S.A har sin president Donald Trump, som stort sett har fjernet alle klimareguleringer som kan være til hinder for industrien. Betegnende nok, han snakker om «clean coal»! Dramatisk har han meldt U.S.A. ut av Parisavtalen. Det er å håpe at den nye presidenten reverserer president Trump sine klimafientlige beslutninger.

Brasil har verdens største regnskoger, som kan betraktes som verdens lunger. President Bolsenaro lar nedhoggingen av regnskogen kynisk fortsette til fordel for industriutbygging og landbruk – til tross for alle protester. Ser vi noen som helst effekt av våre generøse milliongaver til regnskogsfondet?

Kina, et av verdens mest forurensende land, jobber intens med klimaforberedende tiltak – samtidig som de hver eneste dag setter et nytt kullkraftverk i drift!

Håpet er at U.S.A., som nå kommer til å melde seg inn i Parisavtalen igjen, som verdens ledende nasjon, setter seg i førersetet igjen!

Nå skal medlemmene av Parisavtalen sende inn sine reviderte klimamål. Norge er først i løypa og har allerede sendt inn sine nye mål. Hovedmålet er å redusere klimautslippene med 50% innen 2030 sammenliknet med nivået i 1990. Dette er et ambisiøst mål, men etter regjeringens mening realiserbart. Samtidig er det klart at dette kommer til å koste!

  1. desember 2020

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter