Kontantnekt – forarger også yngre!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det hender at tiden løper fra lovverket vårt. Det er det som har skjedd med finanslovens bestemmelser om betaling og betalingsmidler. Det er fortsatt slik at kontanter er «tvungent» betalingsmiddel og at betalingsmottager må akseptere at betaler kan gjøre opp med kontanter.

Myndighetene har gitt uttrykk for at finanslovens bestemmelser om betaling og betalingsmidler må revideres for å tilpasses tilkomne betalingsmuligheter slik som kort, nettbank, Vipps m.m. Vi vet ikke når tid revidert versjon av finansloven kan gjøres gjeldende. I mellomtiden skjer det en utstrakt snikinnføring av kontantnekt. Det er ingen risiko med dette. Myndighetene «ser en annen vei», og har for øvrig ikke sanksjonsmuligheter!

Det som er mest betenkelig med dette er at det svekker folks tillit til og lojalitet overfor lover og lovgivere. Vi er forbauset over hvor liten oppmerksomhet dette vekker!

Det har gjerne vært eldre som fortsatt har kontanter som sitt første betalingsmiddel. For noen er dette eneste betalingsmulighet. Så kan vi tilføye barn som ikke har kort og altså studenter som ikke har penger på konto.

Nå ser vi av en artikkel i Nettavisen den 25. november at det også er yngre som lar seg forarge over å bli nektet å betale med kontanter. Studenten som var ute på juleshopping og hadde lite penger på konto, ble overrasket da hun kom til kassa. Her stod det tydelig anført at de kun tok imot betaling med Vipps eller kort. Hun fikk da heller ikke betalt med kontanter til tross for at hun hevdet at forretningen var lovpålagt å ta kontanter som betaling.

Forretninger som krever betaling med kort, dekker seg under risiko for Corona-smitte. Folkehelseinstituttet opplyser imidlertid at bruk av kontanter ikke representerer noen risiko for spredning av viruset.

I påvente av endringer i Finansloven, må vi regne med at snikinnføringen av kontantnekt fortsetter. Det synes klart at betaling med kort eller Vipps er den mest effektive betalingsmetoden, og derfor foretrukket. Men det gir ingen leverandør rett til å nekte å ta imot kontanter som betaling. Norges Bank vil for øvrig alltid ha en beholdning av kontanter i beredskap i tilfelle sammenbrudd av digitale systemer.

Vi er spente på å se hva lovmakerne etter hvert kommer frem til. Det kreves nok noen nye løsninger, men kontantene vil overleve!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter