Kraftig økning av kortbruken!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Vanligvis skjer endringer i våre vaner i et rolig tempo over tid. Men i tilfelle av at det brått skjer betydelige endringer i forutsetninger som vi må forholde oss til, kan det hende vi endrer våre vaner tilsvarende fort. Det er dette som skjedde da regjeringen innførte en rekke smittebegrensende tiltak og «stengte» Norge den 12. mars.

Folk sluttet å bruke kontanter og bruker kort i stedet. Sedler antas å kunne føre med seg corona–virus og uønsket smitte. Flere forretninger tar nå bare kort, selv om gjeldende lov sier at dette ikke er tillatt. En grunn til at folk går fra kontanter til kort, er at man nå kan «teppe» kortet, derved unngå å berøre terminalen og smitte.

Vi ser i artikkel i NRK nyheter av den 10. juni at kontantbruken gikk ned med 40% i april sammenlignet med i fjor. Det er en helt uvanlig utvikling og antas utelukkende å ha sammenheng med Corona-bandittens inntreden på vårt marked.

Den meget raske reduksjonen i bruken av kontanter kan oppleves som en trussel mot kontantene som betalingsmiddel. Den oppleves nok heller som en god push i ryggen fra sterke krefter som vil ha kontantene avviklet til fordel for et kontantfritt Norge.

Det er liten tvil om at digitale betalingsmetoder er mest effektive og at de på noe sikt blir enerådende. Men i mellomtiden trenger vi kontanter av forskjellige grunner. Dette er sterkt understreket av sentralbanksjefen, også det at kontanter er et tvunget betalingsmiddel inntil loven er endret. Dette innebærer at man har rett til å kunne betale med kontanter, og betalingsmottager er forpliktet til å ta imot kontanter som betaling.

De som ivrer mest for at vi skal kvitte oss med kontantene til fordel for en hurtig innføring av enerådende digitale betalingsmåter, ser stadig ut til å glemme at det er ca. 400.000 her i landet som er «ikke-digitale». Dette er en utfordring som kommer til å bli litt mindre for hvert år, men det kommer til å ta inntil 30 år før den er eliminert!

I en periode hvor bankene la ned sine filialer, ble samtidig en rekke minibanker borte. Vi håper nå at de reduserte uttakene fra minibankene, ikke resulterer i at enda flere minibanker blir fjernet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter