Kvotering – Pensjonistenes vei til politisk innflytelse?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er et sørgelig faktum at pensjonistene nesten ikke er representert i organer som har besluttende myndighet – kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. Pensjonistene sitter på sidelinjen når andre tar beslutninger på deres vegne. Dette er kanskje vårt største demokratiske utfordring. Det er i dag en million pensjonister i Norge. Det smerter oss å fastslå at denne gruppen, som utgjør hele 20% av Norges befolkning, faktisk er «under administrasjon». Vi snakker om en gruppe voksne, for det meste oppegående og ellers myndige mennesker!

Dette demokratiske problem får forholdsvis lite oppmerksomhet, men er så absolutt relevant. Det har hittil kun vært et fåtall eldre som har engasjert seg i politikk. Det bør det bli en forandring på etter hvert som vi får flere spreke eldre. Vi ser til tider nye slagord som: «Stem på en pensjonist!» Prisverdig, men det vil ta et hav av tid før dette resulterer i flere eldre på «tinget» og andre besluttende organer.

I en del andre sammenhenger har med kvotering blitt anvendt med hell. En litt brutal metode, men som gir muligheter for resultat på kort tid. Kan kvotering også anvendes ved valg til Storting og andre besluttende organer. Det kan være tvilsomt om metoden er fullt ut samsvarende med demokratiske prinsipper, men bør kunne forsvares ut fra det at den synes å være mer effektiv enn andre metoder som er tilgjengelige.

Å lansere «kvotering» som en metode, vil kunne oppfattes som å kaste inn en brannfakkel. Les hva vår gjesteskribent Per W. Jensen skriver om dette:


Hei!

Kvotering av seniorer til Storting – og kommune/-fylkestingsvalg er en demokratisk nødvendighet. Erfaringen viser at kvotering av kvinner har vært et effektivt og svært godt virkemiddel for å endre misforholdet mellom kjønnene ved politiske valg. 

Det oppfattes som urettferdig og udemokratisk at seniorene ikke er forholdsmessig representert! Det burde ha vært minst 33 % seniorer (begge kjønn) både på Storting og i fylkes/- kommunestyrer ift aldersfordelingen på de stemmeberettigede ved valg. 

Mangelen på senior – representasjon skyldes ikke at seniorene ikke ønsker å bidra med kompetanse og sin livslange erfaring (blir ofte brukt som en bortforklaring). Historisk sett er det et veldokumentert faktum at seniorene dessverre ikke blir satt på sikre (kumulerte) plasser av eget parti. Noe dagens sammensetning både på Storting og i fylkes/- kommunestyrer viser. En rettferdig og anstendig aldersfordeling som står ift demografien er et krav fra senior befolkningen Norge.

 

Per W.Jensen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter