Lånerenten – de eldre diskrimineres!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

For de av oss som i 80-årene opplevde boligrenter på 14 – 15%, er det fort gjort å bli sløv når boligrente rundt 2,0% er vanlig. Med et slikt rentenivå er vi ikke så kritiske lenger. For bankene må seniorene være drømmekundene. De er oppvokst med forestillingen om at lojalitet i kundeforholdet er viktig, og de er ikke de første som klager!

Det gjør Carl I Hagen (76) som har varslet sin gjeninntreden på den politiske arena. Av Nettavisen-økonomi 6. september ser vi at han har lest seg opp på Renteradar.no. Han reagerer sterkt på at eldre diskrimineres på lånemarkedet. Dette er i strid med Diskrimineringsloven.

Lånerenten for de over 50 år er 0,24% høyere enn for de under 35. Dette til tross for at de eldre tilbyr bankene den beste sikkerhet med lavere belåningsgrad på sine boliger enn det de yngre kan tilby. Når det ikke er uvanlig med boliglån i størrelse 3 -4 millioner, blir det penger av selv små forskjeller i rentefoten.

Ifølge Renteradar betaler de under 35 år 1,76% renter mens de over 50 må ut med 2,00 %. Med et lån på 4 Mill kr. utgjør forskjellen kr.10.000.

Det kan se ut som bankene premierer de yngre bla. ved førstehjemslån!

Seniorene må være klar over at dagens rentenivå er ekstremt lavt, så lavt at renten egentlig bare kan går en vei – oppover! Økninger i rentefoten er varslet. Det er om å følge med!

 

De eldre er tålmodige og ikke de første som klager. Dette er noe bankene trekker nytte av ved å opprettholde en høyere rente for de eldre. Ser man at man har for høy rente, bør ikke veien til banken være for lang. Skulle banken ikke være villig til å redusere renten, kan løsningen være å bytte bank!

Terskelen for å klage er blitt lavere samtidig som prosessen med det å bytte bank er forenklet og skjer via elektroniske midler. Det er ikke noe å kvie seg for!

 

Carl I Hagen forventer at Likestillings- og diskrimineringsombudet ser på denne saken og finner ut hvilke begrunnelser bankene bruker for at de eldre betaler høyere renter enn de yngre!

Det kunne også være en sak for juristene i Senior Norge å se nærmere på!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter