Langsom start for eldrerådene

De har ikke hatt meget medvind i starten de nye eldrerådene som nå har begynt på sin 4 års valgperiode. Dette gjelder det fylkeskommunale eldreråd så vel som de kommunale. Nesten alle de 12 kommunale eldrerådene i Østfold rakk så vidt å konstituere seg før Corona-banditten gjorde sin entre.

Vi har invitert eldrerådene i Østfold til å skrive til SENIORAVISA og fortelle om sine virksomheter. Vi har mottatt innlegg fra 4 av eldrerådene. Disse bekrefter at det så langt ikke er noen virksomhet av betydning å skrive om. Corona begrensningen har satt en stopper for det meste.

Vi gjengir nedenfor et brev som Anne-Lisa Clausen har skrevet til SENIOR NORGE sine representanter i eldrerådene. Hun er medlem av SENIOR NORGE Bærum og av det fylkeskommunale eldrerådet i Viken!


Hei alle sammen!

Håper at alle har det bra etter denne helt spesielle perioden vi har vært gjennom, og fortsatt er i.

Dere husker meg kanskje ikke, men jeg lovet i sin tid å sende dere info med jevne mellomrom fra Eldrerådet i Viken.  Det skal bli bedre, men tiden som har vært har ikke gitt rom for mye møtevirksomhet.  Det siste møte var i februar, og det neste blir elektronisk nå i slutten av mai.  Men tenkte allikevel at jeg ville gi lyd fra meg.

Vi i Senior Norge Bærum har hatt en artikkel i Budstikka om situasjonen med Covid-19. Dette arbeidet vil også bli fulgt opp overfor Eldrerådet i Bærum med konkrete krav til utarbeidelse av en uavhengig granskingsrapport om håndtering av Covid-19 pandemien på Bærum sykehjem og omsorgsboliger, samt at det vil bli anmodet om å få utarbeidet en tiltaksplan/tiltakspakke for hvordan man skal støtte og hjelpe eldre og andre personer i utsatte grupper som må skjermes fremover inntil Covid-19 viruset er ufarliggjort.

Dette er en situasjon som berører oss alle, og som vi må leve med i lang tid fremover.

Vi, samfunnets eldre, er kanskje aller mest berørt, både hva gjelder konsekvenser av sykdommen, og oppfølgingen knyttet til gjenåpning av samfunnet før vi igjen kan si at vi er tilbake til normalen. Regner med at disse problemstillingene kommer på dagsorden i alle de kommunale Eldrerådene.

Innholdet i E-posten er også sendt til leder av Eldrerådet i Viken.

Hilsen Anne-Lisa Clausen

Senior Norge Bærum


Vi har lite kjennskap til de fylkeskommunale eldrerådene. Regner med at det kommer et innlegg til SENIORAVISA fra Anne-Lisa etter at virksomheten har kommet skikkelig i gang. Det vi gjerne vil vite er hvem som sitter i eldrerådet i Viken fylkeskommune, hvilke arbeidsoppgaver og hvilken rolle rådet skal ha, og forholdet mellom fylkeseldrerådet og de kommunale eldreråd.

Vi synes dette er spennende og håper at våre bestrebelser på å gjøre eldrerådene og deres virksomheter mer synlig, vil oppleves som en støtte og føre til at eldrerådene får større innflytelse.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter