Leder i SENIOR NORGE Østfold – noe for deg?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi planlegger for et lederskifte i forbindelse med vårt årsmøte 3. mars. 2021. Les  følgende beskrivelse og se om vervet som ny leder hos oss, kan være noe for deg. Eller kanskje kjenner du noen vi bør ta kontakt med. Ring Arne Vestergaard Larsen i valgkomiteen for nærmere informasjon, tlf 917 48 695 eller e-post: vestlars@gmail.com. Valgkomiteen består for øvrig av Øistein Darum og Terje Lloyd Andersen.

Vi vil benytte tiden fram til årsmøtet til å søke etter aktuelle kandidater – blant våre medlemmer og i andre miljøer. Lederskiftet er en anledning for å kunne få inn ny kompetanse og erfaring som kan gi grunnlag for fornyelse og utvikling. Lederstillingen er det viktigste tillitsvervet i foreningen. Vi finner det derfor viktig å gå ut bredt i første fase av våre søk.

Foreningen har Østfold som arbeidsområde og teller nær 600 medlemmer. Vi er kjent for å være en veldrevet forening. Vi har to ledetråder. Den første er «regularitet». Medlemmene skal vite hva de kan forholde seg til. Den andre er «informasjon» – skal folk kunne være engasjert, må de til enhver tid være informert med relevante og riktige opplysninger.

Vår misjon er å arbeide for de eldres rettigheter og interesser på nær sagt alle områder. Tillitsvervet som leder av SENIOR NORGE Østfold fordrer at man finner glede og inspirasjon ved å bruke sin tid og kompetanse til å arbeide med ideell virksomhet. Belønningen får vi når vi oppnår resultater og skaper utvikling til de eldres beste. Vi ser det som vår rolle å være de eldres vaktbikkje!

Det er to hovedbjelker i vår virksomhet, våre månedlige temamøter og vår ukeavis SENIORAVISA som vi gir ut på vår nettside. Den distribuerer hver mandag til de av våre medlemmer som er på nett. Temamøtene er jevnt godt besøkt og gir oss muligheter til å møte våre medlemmer. Vi kan gjerne si at SENIORAVISA speiler vår virksomhet. Vi regner med at vi i inneværende år vil oppnå nær 75.000 besøk til avisa og at den vil gi oss inntekter på ca. kr.60.000. Vår viktigste inntektskilde.

Den nye lederen vil ha støtte av et velfungerende styre med bred erfaring og variert kompetanse. Ledervervet kan passe for en yngre pensjonist med administrativ erfaring fra forenings-virksomhet, privat eller offentlig virksomhet. Lyst til å arbeide med meningsfull ideell virksomhet er viktig

Denne informasjonen tas inn i SENIORAVISA og distribueres senere til de vi har på våre distribusjonslister. Så håper vi at vi får flere henvendelser tilbake. Ta kontakt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter