Lokalnytt fra Viken?

I disse Corona-tider er det lett å miste fokus på andre viktige saker. Vi er redd for at denne saken kan bli glemt, men vi blir minnet om den hver dag – etablering av fylkeskommunen Viken! Vi skal være forsiktige med å bruke sterke ord, men dette er noe vi opplever som et overgrep og et hån mot Østfoldingene.

Det er en programpost på NRK TV som vi har sett på hver eneste dag og som vi har vært oppriktig glade i. Det er «Østfoldnytt», et program som ikke eksisterer lenger. NRK har ikke gått i den fellen å kalle erstatningsprogrammet «Lokalnytt fra Viken». Nå heter det «Distriktsnyheter fra Oslo- Viken». Når vi sitter i godstolen foran TV’en og venter på å se og høre om fuglereservatet på Øra, så må vi i stedet finne oss i en utredning om stolheisene i skisenteret i Hemsedal som er ute av drift!

Vi synes NRK kunne ha beholdt «Østfold nytt» og våre lokalnyheter!

Det er fort gjort å få et apatisk forhold til saker som dette, og at vi glemmer å verne om vår identitet. Østfoldinger, hva er det! Det er folket som bor øst for Folden, det gamle navnet på Oslofjorden. Viken fylkeskommune, er en trussel mot Østfoldingenes identitet. Vi er Østfoldinger og det er vi stolte av!

Fylkesreformen ble tredd ned over hodene på oss, uten noen forutgående demokratisk prosess, som kunne ha sikret en bedre løsning, en løsning som folk hadde kunnet identifisere seg med. Dette er for øvrig en reform som ble introdusert før kommunereformen er gjennomført og fordøyd! Uklokt er det beste vi kan si om dette!

Arkitektene kunne ha valgt en annen løsning – storkommuner som kunne overta fylkes-kommunenes oppgaver. Derved kunne vi ha fått et forvaltningsnivå mindre. Samfunnet ville ha spart noen milliarder og vi ville ha styrket nærdemokratiet. Vi vet ikke hvor langt denne muligheten har vært utredet.

Etablering av de nye fylkeskommunene er et element i en prosess mot sentralisering og stordriftsmodeller. Dette er løsninger hvor man fjerner seg fra brukerne og svekker nærdemokratiet!

Vi har et håp om at fadesen med Viken blir rettet opp ved at den nye fylkeskommunen blir oppløst. Det er det posisjonspartiene i Viken fylkeskommune har lovet å arbeide for. Det kan imidlertid ikke skje før etter Stortingsvalget i 2021, og er avhengig av et politisk flertall!

Det som gjør oss noe usikre på om oppløsning av Viken fylkeskommune kan bli en realitet, er at blant de politikerne som lover å arbeide for oppløsning, er det flere som nå har godt betalte stillinger i nettopp Viken fylkeskommune.

Vi får leve i håpet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter