Magesmerter hos eldre. Månedsbrev fra Faust Medisinske senter

Dette månedsbrev er skrevet av Kristinn Eiriksson, spesialist i gastrokirurgi. Han arbeider for Faust medisinske senter i Fredrikstad og for Colosseum Faust i Moss. Dette månedsbrev er skrevet i to deler. Del 1, «Generell informasjon», stod i SENIORAVISA mandag den 11.mai. Del 2, «Hyppigste tilstander som kan gi magesmerter», kommer her. Les og lær!

Galleveier og galleblære.

Gallen som hjelper kroppen å ta opp fett, produseres i leveren. Den transporteres via galleveiene til galleblæren, som oppbevarer gallen, inntil fordøyelses systemet trenger den. Problemer med galleveiene er en av de hyppigste årsaken til magesmerter hos eldre. Det er økt forekomst av gallesteiner med økende alder.  Betennelse i forbindelse med galleblæren er den hyppigste årsaken til nødvendige operasjoner pga. magesmerter hos eldre. En tredje del av alle eldre med betennelse i galleblære kommer ikke til å vise tegn til infeksjon i form av feber eller forandring i blodprøver.  Vanlige smerter ved problemer i galleblære er smerter øverst i magen, gjerne på høyre side, som kan stråle opp i skulder og bak i rygg. Disse symptomene kommer gjerne etter inntak av fettrikt måltid. Gallesteiner som blokkerer galleveier kan føre til betennelse i bukspyttkjertel og infeksjon i galleveiene. Disse to tilstandene er potensiell livstruende hvis ikke behandling igangsettes fort.

Blindtarmsbetennelse

Blindtarmbetennelse er en hyppig årsak til operasjoner hos eldre med magesmerter. Blindtarmsbetennelse forbindes gjerne med yngre mennesker, men dette forekommer også ofte hos eldre. Noe annerledes symptombilde samt mulig nedsatt smertefølelse hos eldre, fører til at blindtarmsbetennelse ofte er diagnostisert seint i sykdomsforløpet.

Tarmslyng

Årsaker til tarmslyng hos eldre kan være svært mange. Noen av disse årsakene kan være brokk, utposning på tarm, arrvev etter tidligere operasjoner, vridning av tarmen, gallesteiner og svulster. Både ondartet og godartet svulst kan medføre tarmslyng.

Både utposning på tykktarmen (divertikulitt) og svulster i tarmen er hyppigere hos eldre.

Symptomer på tarmslyng er smertefull, utspilt mage med romling i en periode. Denne romlingen kan forsvinne helt ettersom tiden går, uten at problemet løses. Smerter kan sitte i hele magen og kommer ofte i rier. Kvalme og oppkast kan være del av sykdomsbildet.

Utposning på tykktarm (divertikler)

Utposning på tykktarmen kan føre til forandring i avførings vaner.   Dette kan innebære at avføringen kan bli vekslende hard med løs mage innimellom. Noen opplever også blødning fra endetarm.

Medikamenter med blodfortynnende effekt øker fare for blødning og problemer relatert til blødning.  Betennelse i utposningen (divertikulitt) forekommer i 10-20 % av de som har tilstanden.  Vanlige symptomer på grunn av divertikulitt er smerter i nedre venstre del av magen, feber, kvalme og forandring i avføring (diare eller hard mage). Igjen som nevnt her ovenfor, er det viktig informasjon at mange eldre ikke alltid viser typiske symptomer.  Opptil halvparten av de eldre pasientene har ikke feber og/eller viser ikke tegn til betennelse i blodprøver.

Betennelse i spiserør, magesekk eller tolvfingertarm.

Syrerelaterte plager i spiserør, magesekk eller tolvfingertarm er ikke uvanlige hos eldre personer. Betennelse i disse delene av tarmsystemet kan føre til utvikling av sår med potensiell blødning og/eller hull på tarmen. Dette igjen kan gi infeksjon og bukhinnebetennelse. Noen studier har vist at eldre har et annet symptom bilde ved syrerelaterte problemer enn yngre pasienter.

Problemer med betennelser og sårdannelse i magesekken og tolvfingertarm, øker ved bruk av visse medisiner som steroider (Prednisolon), betennelseshemmende medikamenter (Albyl-e, Ibux, Voltarol, Naproxen o.fl.). Andre risiko faktorer er magebakterie (Helikobacter pylori), alkohol bruk og røyking.

Vanlige symptomer er magesmerter som sitter øverst i magen. Disse kan forbedres eller forverres når man spiser, avhengig av hvor i tarmen problemet sitter. En hyppig plage er halsbrann, kvalme og noen ganger vanskeligheter med svelging eller følelsen at noe sitter fast i spiserør/hals. Sultfølelse og uro fra magen kan også være et symptom på syrerelaterte plager fra magesekken.

Kreft i tarm og faresignaler.

Symptomer på kreft i tarmen kan innebære nedsatt matlyst og vekttap. Opplever man forandringer av fordøyelsen bør dette alltid tas med fastlege eller mage-tarm spesialist. Noen kan oppleve blødning og slim fra endetarmen. De færreste som oppover blødning fra tarmen har ondartet svulst, men blødning fra tarmen kan være et tegn på kreftsvulst. Kreft i tarmen kan også medføre forandringer i avføringsmønster som hard mage, diare og vekslende mage. Kreftsvulster i magen kan også gi magesmerter, selv om det ikke alltid er tilfellet.

Faren for kreftutvikling i tarmkanalen øker ved høyere alder både hos damer og menn. Årsaken til dette er ukjent.  Det er gjenstand for mye fokus at bakteriell forstyrrelse i tarmen kan medføre flere tilstander/sykdommer. En hypotese er at ubalanse i bakterie floraen i tarmen kan føre til kronisk betennelse som igjen medfører utvikling av kreft. Nøyaktig hva som skjer eller hvilken type ubalanse som foreligger, er foreløpig ikke kjent. Forhåpentligvis kan vi med tiden få mer kunnskap om beste praksis hva gjelder forebygging av tarmkreft, som i utgangspunktet er økende pr nå.

Det er dessverre slik at forekomsten av kreft kommer til å øke fremover så lenge som man ikke finner noe som bremser utviklingen. I følge kreftregisteret er tykktarmskreft den hyppigste kreftformen hos både menn og kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Hos eldre over 70 år så er forekomsten av tykktarmskreft hyppigst hos kvinner, og 4 hyppigst hos menn. Opplever man vedvarende magesmerter eller endring av fordøyelsen, bør man oppsøke fastlege eller mage-tarm spesialist. Vedkommende lege bør da igangsette utredning ifølge veiledende retningslinjer.

 

Kristinn Eiriksson

Spesialist i Generell- og Gastrokirurgi

Faust Medisinske Senter i Fredriksstad og

Colosseum Faust i Moss

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter