Møteplan for 2. halvår 2020!

Vi hadde avviklet to vellykkede temamøter og årsmøte. Planene for året var i hovedtrekk klare. Vi synes vi hadde bra kontroll inntil corona-banditten la en stopper for det hele – bråstopp! Resten av første halvår gikk tapt. Vi måtte kansellere temamøtene 1. april, 6. mai og 3. juni på grunn av smittereduserende tiltak som ble iverksatt.

Vi er naturligvis lei oss for dette. På den annen side vil vi gi myndighetene honnør for rask inngripen og evne til få kontroll på smittespredningen. Dette er noe vi kan være stolte av!

Vi har levd i håpet om at vi skulle kunne gjennomføre våre temamøter i 2. halvår. Nå ser det slik ut som det skulle kunne gå etter at myndighetene har lettet på de smittebegrensende tiltakene. Det blir nå mulighet til å gjennomføre arrangementer for inntil 200 personer. Det rekker for oss. Vi kan ellers leve med de smittebegrensende tiltakene som myndighetene så lenge beholder. Kravet om 1 meters avstand legger et press på våre lokalkapasiteter, men ikke verre enn at vi skulle kunne leve med det. Så kan det jo hende at også det tiltaket blir eliminert etter hvert! Vi går høstsesongen i møte med godt mot!

Planen for høstsesongen ser så langt slik ut:

2. september Skoggaten 24 – Omsorgsboliger Moss kl. 1800 – 2000

Bli med Senior Norge og Vitalreiser til Lanzarote, og opplev et behagelig vinterklima i januar måned – jevnt 23 varmegrader er ikke uvanlig!

Anne Marit Berg fra Vitalreiser viser bilder og forteller om den spennende vulkanøya, Lanzarote, og om ferie- og velferdssenteret CASAS HEDDY.

Sang og underholdning med vår lokale stjerne, Renate Gjerløw.

 

22. september SENIORMESSE Kongstenhallen kl. 1100 – 1500

Arrangør Fredrikstad kommune

 

7. oktober Glenghuset, Dronningsgt. 34, 1723 Sarpsborg kl. 1200 – 1400

Velferdsteknologi i Sarpsborg kommune. Så langt har vi kommet!

v/Mona Elise Kristoffersen og Sissel Granheim

Aina M. Gundersen er en velkjent entertainer og sanger som står for dagens underholdning. Regn med at vi kommer til å få høre noe på vestlandsdialekt.

 

4. november Glenghuset, Dronningensgt. 34, 1723 Sarpsborg kl. 1200 – 1400

Eldrerådene, en vei til politisk innflytelse v/ advokat Audhild Freberg Iversen og styreleder i SENIOR NORGE, Agnete Tjærandsen.

Seniorkraft, Senior Norge sin strategi – v/Generalsekretær Knut Christian Høvik.

 

2. desember    Glenghuset, Dronningensgt. 34, 1723 Sarpsborg kl. 1200 – 1400

Ortopedi – hva er nå det. Diagnose og behandling/behandlingsmetoder – Faust Medisinske senter i Fredrikstad, v/ daglig leder Tom Henry Sundøen.

Det blir underholdning v/Bjørnar Spydevold og Kari Stokke.

 

Dette er slik det ser ut nå. Det vil kunne bli forandringer. Kommer tilbake til dette etter hvert. Så krysser vi fingrene, håper at folk ikke blir slurvete med de smittebegrensede tiltakene, at vi greier å holde Corona-banditten i kne, og at vi får gjennomført høstprogrammet vårt på en tilfredsstillende måte.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter