Munnbind mot Corona – hvorfor, hvorfor ikke?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er ikke alt som er like lett å forstå. I noen land betraktes munnbind som så viktig at det er påbudt! I Norge sier Folkehelseinstituttet at det ikke er faglige holdepunkter for at munnbind hindrer spredning av Coronaviruset – derfor gir de ingen påbud eller anbefaling om å bruke munnbind. Vi har i det minste trodd at det å hoste i et munnbind, hindrer smittespredning i høyere grad enn det å hoste i armkroken!

Fleip eller fakta? Lederen for supermakten USA, president Donald Trump, sier han ikke bruker munnbind fordi det vil kunne få ham til å se svak ut!!

Det er ikke enighet i fagmiljøet. Dette fremgår blant annet i et debattinnlegg i Aftenposten den 5. august skrevet av lege Gunnar Hasle i Reiseklinikken!

Det er vel kjent at Coronaviruset sprer seg gjennom luft – dråpesmitte. Det som er gjort av vitenskapelige undersøkelser tyder på at det er langt færre dråper som sprer seg når man bærer profesjonelle munnbind en når man ikke gjør det. Det skulle være åpenbart at dersom alle bruker munnbind så vil det bli mindre smittespredning.

I direkte kontakt med smittefarlige mennesker er profesjonelle munnbind en nødvendighet. Det synes å være liten uenighet om det.

Vi har flere ganger advart mot for tidlig avvikling av smittebegrensede Corona-tiltak! Nå ser det ut til at vi får sørgelig rett. Smittespredningen har tatt seg opp igjen etter at forskjellige land og områder har blitt gjenåpnet. Nå dras det i bremsen, både i andre land og her hjemme.

Tidligere avviklede tiltak gjeninnføres og ny lukking av enkelte land, kan blir en realitet. Det ser ut som vi umiddelbart vil få flere land som «rødlistet» – stengte grenser og tilbake til start!

Det ser ut som om folk flest enda ikke har tatt inn over seg at vi kommer til å få et flerårig, uønsket samboerskap med Corona-banditten. Vi ser det som uunngåelig at spørsmålet om munnbind tas opp til ny vurdering. I den forbindelse trenges det en grundig informasjon til folket: hensikt – metode – hva er profesjonelt munnbind – hva er ansiktsmaske – hva er hjemmelaget munnbind. I hvilke situasjoner og til hvilke tider skal munnbind brukes?

Vi regner med at Folkehelseinstituttet allerede har spørsmålet oppe til vurdering. Vi synes ikke valget skulle være for vanskelig. Risikoen for uheldige innvirkninger ved innføring av påbud om bruk av munnbind, må være ubetydelige, mens gevinsten i form av mer effektiv smittebegrensning kan være betydelig!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter