Nært, historisk reisemål – HALDENKANALEN!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I vår søken etter nære reisemål stanset vi opp ved Haldenkanalen. Vi hadde tenkt oss en tur med en av de tre båtene som vanligvis tilbyr turer på kanalen. Ikke slik nå. På grunn av Corona-banditten er rutetrafikken innstilt. Båtene kan likevel chartres for gruppeturer, men dette var ikke aktuelt for oss.

I stedet ble det en biltur langs kanalen fra Ørje til Femsjøen, med lunsjstopp ved Strømsfoss.

1800 tallet var kanalenes glanstid. Det ble gravd kanaler på kryss og tvers over hele Europa. Mest i England hvor de etter hvert fikk et riksdekkende nett av kanaler. Formålet var både persontrafikk og godstrafikk. Når det gjaldt mengde gods, var kanalbåtene på denne tiden alle andre transportmidler fullstendig overlegen.

I Norge lå ikke forholdene like godt til rette som i andre land på grunne av vårt kuperte landskap. Vi fikk derfor bare to kanaler, hvorav begge er i fortsatt drift – Telemarkskanalen og Haldenkanalen, den siste som den eldste av de to kanalene. Den ble bygget i årene 1852 – 1860. Transport av gods og tømmerfløting opphøret midt på 1970-tallet. Fra den tid har kanalen tjent som turistmål og fritidsbeskjeftigelser.

Haldenvassdragets kanalselskap ble stiftet i 1852 med formål: «Farbargjørelse av det Fredrikshaldske vassdrag.» Dette ga som resultat en farbar led fra Femsjøen gjennom fem innsjøer over Rødnesjøen helt opp til Skulerud i Aurskog –Høland. Derfra kunne man tidligere ta den smalsporede jernbanen, «Tertitten» til Sørumsand!

Kanalen har tre sluseanlegg, Brekke sluser, opp fra Femsjøen, Strømsfoss sluser, og Ørje sluser, opp til Rødnesjøen. Løftehøyder Brekke 27 m, Strømsfoss 2 m og Ørje 10 m. Brekke har forøvrig Europas høyeste  sammenhengende slusetrapper.

I alt har 25 dampbåter vært i trafikk på Haldenkanalen. 6 av disse består fortsatt og har tilhold i kanalen, på Ørje eller Strømsfoss. Det er en spesiell opplevelse å være om bord i en dampbåt. Det er ingen støyende motordur og vibrasjoner i skroget, bare en nesten hviskende lyd fra dampmotoren – kjoff, kjoff, kjoff …………….

I dag er tre av båtene normalt i regulær drift med passasjertrafikk: MS Brekke, DS Turisten og DS Engebret Soot.

Vi fornærmer ingen om vi utnevner DS Turisten til Haldenkanalens dronning. Hun var i aktiv tjeneste fra 1887 til 1963. Mett av dage fikk hun da oppleve fornedrelsen av å bli senket på dypt vann i Femsjøen. Noen entusiaster, med tilgang til nødvendig finansiering, hevet i 1994 båten. Da hadde den altså ligget 31 år på bunnen av Femsjøen. Båten ble i de neste 12 år fullrestaurert til opprinnelig standard. Det er en praktfull båt som fortjener sin dronningstatus!

Haldenkanalen blir forøvrig flittig brukt til friluftsaktiviteter av sportsfiskere, kano-og småbåteiere og andre som liker den fantastiske naturen – skog og vann.

For de som er spesielt interessert i Haldenkanalens historie, så vil vi gjerne nevne Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje! Det er verd et besøk!

Litt skuffende at det ikke ble noen båttur på Haldenkanalen i år, men kanaltur skal det bli. I slutten av juli blir det tur på Telemarkskanalen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter