NAV – er det en ny skandale på vei?

Ikke før er NAV-skandalen om trygdeutbetalinger til folk som har oppholdt seg i utlandet i kortere eller lengre tid blitt kjent, så kan det være en ny skandale under oppseiling. Og denne gang er det pensjonistene over 67 år som blir berørt. Aftenposten har 12. januar et debattinnlegg av pensjonsrådgiver Harald Engelstad, hvor han tar for seg beregning eller rettere sagt omberegning av den etterlattes pensjon.

Etter pensjonsreformen i 2011 ble det innført nye regler for hvorvidt etterlatte over 67 år automatisk skulle får omregnet pensjonen/tilleggspensjonen slik at de fikk innberegnet etterlattepensjon. Etter 1. januar 2011 må den etterlatte selv søke om å få denne omberegning selv om det står i Folketrygdlovens § 3 og § 19 at den etterlatte har krav på en slik omberegning.

Med den praksis som da ble innført kan det lukte av at NAV (staten) ønsker å spare penger og at de håper på at den etterlatte ikke kjenner til sine rettigheter og ellers har nok med å komme seg etter ektefellen som er død.

Det er også verd å merke seg at i rundskrivet som ble utarbeidet av NAV går det fram at kravet om omberegning av tilleggspensjonen måtte fremmes innen 6 måneder, ellers ville retten til omberegning falle bort og det var ikke noen mulighet til å få saken tatt opp på et senere tidspunkt da den var å anse som «foreldet».

NAV må nå legge all prestisje til side og gjeninnføre en automatisk omberegning av både grunnpensjonen og tilleggspensjonen til etterlatte som gjaldt før Pensjonsreformen i 2011 og de må også gjennomgå alle sakene etter 1. januar 2011 og utbetale de nye pensjonene til de som ikke har fått den.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter