Nesten en million nordmenn holdes for narr

– Trykk på oversikten, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det har vært stor oppmerksomhet omkring årets trygdeoppgjør. For pensjonistene har underreguleringen av pensjonene vært i sentrum. Les hva Gunnar Listerud skriver:

2.september la arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre fram resultatet av det såkalte trygdeoppgjøret. På grunn av coronavirusets innmarsj ble oppgjøret utsatt fra april til september. Det ble presisert at det ikke skulle få noen innvirkning på ikrafttredelsen som er 1. mai.

I tråd med praksis de siste årene, ble oppgjøret en ny bekreftelse på at nærmere én million nordmenn ikke tas på alvor. Leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen kjempet en heroisk kamp for pensjonistene og valgte å ikke undertegne protokollen i protest mot hvordan myndighetene behandler pensjonistene. Nok en gang vil pensjonistene få merke at kjøpekraften deres blir redusert. Det blir 5. året på rad som en stor gruppe av nordmenn blir hengende etter i disponibel kjøpekraft.

Det sies fra politikerne at alle må være med på å vise moderasjon i de tider vi nå er inne i. Så er spørsmålet om det bare er pensjonistene som skal vise moderasjon og stå over det som alle andre grupper i samfunnet får gleden av; å få bedret sin kjøpekraft? Partene i arbeidslivet holder på med sine forhandlinger og i Stortinget er det bestemt at lønningene til representantene for 2020 skal fryses. Det innebærer at de må vente til neste år før de bryter den magiske milliongrensen.

For 2020 er lønnen til en stortingsrepresentant kr. 987 997. Så må vi nevne de goder de har i tillegg til lønnen. En representant som pendler hjem i helgene får dekket reiseutgiftene fullt ut. Stortinget eier også 143 møblerte leiligheter i Oslo som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km reiseavstand fra Stortinget. Stortingsrepresentantene kan innta sine måltider i en subsidiert kantine. Likevel får de hver dag i elleve av årets måneder diettpenger. De som har familie utenfor Oslo, får 182 kroner per dag – eller litt over 60.000 kroner på ett år.

Også de som bor fast i Oslo, får pengestøtte til mat. De kan plusse på mer enn 25.000 kroner i året – 75 kroner per dag til matbudsjettet. Politikerne har tre måneders sommerferie. Tar de seg ekstrajobb i den tiden, får de betalt både for ekstrajobben og lønn fra Stortinget. I tillegg får de dekket 4500 kroner til installasjon av bredbånd i hjemmet. Dette er noen av de fordeler folkets representanter har ved å være valgt til Stortinget.

Hva begrunner politikerne sin behandling av pensjonistene med? I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 ble det bestemt at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten i samfunnet med minus 0,75 prosentpoeng. Resultatet har blitt at pensjonistene har tapt betydelig kjøpekraft.  Så kan vi stille spørsmålet om det er rimelig at de generasjonene som har lagt alt til rette for de yngre generasjonene skal få mindre å rutte etter hver gang det er forhandlinger? Jeg ønsker å se den beregningen som viser at andre grupper har fått tilsvarende reduksjon i kjøpekraften. Statsminister Erna Solberg har fått økt sin lønn med ca. kr. 200 000 siden 2015. I dag har hun en årslønn på kr. 1 755 682. Enda verre er det at, i flg. Finansavisens oversikt, 149 statlige ledere tjener mer enn statsministeren!

Hvem ønsker å gjøre noe med denne skjevheten? Ingen politikere, bortsett fra representantene fra partiet Rødt, har uttalt at politikerlønningene bør reduseres! Både på kommunalt nivå, i fylkeskommunene og i staten har det i de senere årene vært en stor inflasjon i lønninger og stillinger. Snart bør vi få politikere som ser på helheten i pengefordelingen i samfunnet.

Neste høst er det valg til nytt Storting. Da bør vi velgere være mer bevisste på hvilke program partiene vil lokke med. Hva vil de si om at ca. én million av velgerne årlig får redusert sin kjøpekraft?

Å skylde på at vi har økonomisk vanskelige tider holder ikke lenger. Fortsatt har vi et oljefond som gradvis legger på seg. Ved inngangen til september er oljefondets markedsverdi på mer enn 10 200 milliarder kroner! (Statsbudsjettets utgiftsside for 2020 var på ca. 1443 milliarder kr. da det ble vedtatt). Det bør bli slutt på at de generasjonene som har sørget for at vi har et oljefond skal straffes.

Ifølge journalist Helle Therese Kongsrud er en gjennomsnittlig stortingsrepresentant i perioden 2017 til 2021 drøyt 45 år gammel og er den yngste sammensetningen som er valgt til å styre Norge noen gang. De yngre politikerne har tatt over styringen i Stortingsalen.  Bare 24 av165 representanter er mer enn 60 år. Ifølge Statistisk sentralbyrå er i dag 15,4 prosent av befolkningen 67 år eller eldre og Arbeiderpartiets Martin Kolberg er den eldste representanten i dagens Storting (71 år). En gjennomgang av dagens Stortingsrepresentanter viser at de eldre er underrepresentert. At alderen på representantene har gått ned er ikke til de eldre generasjoners gunst.  Kanskje er tiden inne for at man bør få en form for alderskvotering på lik linje med kjønnskvotering?

 

Gunnar Listerud

statsviter

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter