NRK TV 8. september – en rotet debatt!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Denne gangen var det trygdeoppgjøret 2020 som skulle debatteres. Fredrik Solvang var som vanlig debattleder, de politiske partiene var representert, Pensjonistforbundet og et par minstepensjonister. Det skulle bli en rotete debatt hvor viktige og høyst relevante problemstillinger ikke ble belyst. Til tider kunne det bli for meget bla-bla!

Den ellers dyktige og rutinerte debattlederen må ta ansvar for at debatten ikke ble mer konstruktiv.

Første del av debatten dreidde seg om minstepensjonistene. Det var nærmest pinlig rørende når debattdeltagere med millionlønn uttrykte enighet om at kr. 150.000 i årlig minstepensjon ikke var meget å leve av. Ingen av debattdeltagerne dristet seg til å forsøke å fastslå hva minste pensjon burde være. Det kunne jo forplikte!

Det som har fått mest oppmerksomhet forut for trygdeoppgjøret, har også i år vært underregulering av pensjonstilleggene! Resultatet i år ble at pensjonistene også i år får redusert kjøpekraft. Dette gjelder for øvrig for 5 av de siste 6 år.

Debatten begynte i feil ende med en diskusjon om hvordan underreguleringen burde gjennomføres. Det er 3 spørsmål som først skulle vært stilt:

 

1.Hvorfor skal vi ha underregulering av pensjonstillegg?

2.Hvorfor skal pensjonistene som eneste gruppe underreguleres?

3.Hvorfor skal ikke også andre grupper underreguleres – f.eks. elektrikere, rørleggere og sykepleiere- fremforhandlet tarifflønn med fratrekk av 0,75 %?

 

Forut for fastlegging av pensjonene har regjeringen drøftinger med et utvalg av de fremste pensjonistforeningene. Dette kan oppleves som et narrespill. Det gjentar seg hvert år. Den allmektige regjeringen hører pensjonistenes synspunkter, men tar suverent sine beslutninger uten at de nødvendigvis tar hensyn til hva pensjonistene mener.

Det er en ulik match! Regjeringen har all makt og utnytter dette for det det er verd. Pensjonistene er dårlig organisert, og har ingen sanksjonsmuligheter. De er maktesløse og blir overkjørt gang på gang!

Det fremgikk ikke av debatten det faktum at det er dagens pensjonister som har skapt den velferd som vi nyter godt av i dag. Det skulle tillegges vekt!

Pensjonistforbundet får ikke medhold for sitt krav om forhandlingsrett, ikke fra regjeringen og heller ikke fra andre pensjonistforeninger.

Det kan oppleves slik at regjeringen velvillig tar av sin kasse og deler ut pensjoner med raus hånd til takknemlige pensjonister. Det er ikke slik. Det er ikke snakk om almisser! Pensjonene er penger som pensjonistene har betalt inn i form av trygdepremier gjennom et langt yrkesliv. Det er sine egne penger som de får tilbake!

Vi er snart en million pensjonister i Norge, nær 20 % av landets befolkning. Altså ingen ubetydelig gruppe. Siden pensjonistene nesten ikke er representert i besluttende organer, blir det ikke meget galt å si at de er under administrasjon. De må forholde seg til beslutninger som gjelder dem selv, som er fattet av andre! Dette er et betydelig demokratisk problem som burde fått oppmerksomhet i debatten. Men det ser ut som saken skal ties i hjel!

Årets trygdeoppgjør er gjennomført etter samme mønster som tidligere år. Det blir spennende å se hva som skjer i fortsettelsen. Kommer vi til å få avviklet underreguleringen og kommer pensjonistene til å få innflytelse som står i forhold til gruppens størrelse og betydning?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter