Nytt pensjonsforlik?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Pensjonistene er en sårbar gruppe som nå utgjør over en million. De er sårbare av flere grunner. En grunn er det faktum at de nesten ikke er representert i besluttende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. En annen grunn er at de ikke er representert av noen felles organisasjon som kan fronte myndighetene med tilstrekkelig tyngde. Dette innebærer at pensjonistene faktisk er «under administrasjon». De må innrette seg etter beslutninger, tatt av andre, i saker som gjelder dem selv.

Pensjonsforliket fra 2011 skulle sørge for at vi fikk et bærekraftig pensjonssystem tilpasset endringer i befolkningsstrukturen – vi blir etter hvert mange flere eldre. Flere eldre vil måtte stå i arbeid lenger!

Av grunner vi ikke har forstått, og det er vi ikke alene om, ble det besluttet at pensjonistenes årlige tillegg i pensjonen, skulle reduseres med 0,75% i forhold til de generelle lønnstilleggene andre grupper i samfunnet blir til del!

Dette har ført til at pensjonistene nesten i alle år etter introduksjon av pensjonsforliket, har tapt kjøpekraft, der hvor andre har vunnet.

Bestemmelsene om underregulering av pensjonistenes årlige tillegg, må ha vært en arbeidsulykke. Det skal ikke ha vært blant intensjonene at pensjonistene skulle tape kjøpekraft. Forholdet godt kjent. Klagene, som har vært mange, har vært rette imot spørsmålet om hvorfor vi overhode skal ha underreguleringen, og i så fall om hvordan underreguleringen skal beregnes.

Pensjonsforliket er et skjørt forlik som alle partier på Stortinget unntatt Frp og SV er med på. Dette er kanskje en grunn til at ingen har villet eller våget å ta opp spørsmål om endringer i forliket. Det er påfallende hvor mange fra forskjellige partier som har gitt utrykk for at underreguleringen har vært et beklagelig feiltrinn, uten at de har evnet å gjøre noe med det!

Nå ser det imidlertid ut til at det skjer noe! Utrolig nok, fløypartiene SV og Frp, har sammen tatt initiativ til å endre bestemmelsene om underregulering av pensjonene. De har ikke tatt skrittet fullt ut ved å foreslå underreguleringen fjernet, men vil endre beregningsformelen slik at pensjonistene ikke skal risikere redusert kjøpekraft i perioder andre øker sin. Forslaget er at utgangspunktet for beregningen ikke lenger skal være de generelle lønnstilleggene som blir gitt andre grupper. Nå skal beregningsgrunnlaget være gjennomsnittet av de generelle lønnstilleggene og prisstigningen.

Når nå også Ap signaliserer at de vil være med, så bærer det mot forhandlinger om et nytt pensjonsforlik.

Under en pressekonferanse arrangert av SV, Frp og Pensjonistforbundet, ble minstepensjonistenes situasjon belyst. Det er i alt 65.000 av dem.

Vi som er begunstiget med å leve i et av verdens rikeste land, skulle ikke være bekjent av å ha mange som lever under fattigdomsgrensen. EU sin definisjon av fattigdomsgrensen er kr. 221.300. Minste pensjonistnivå for en enslig norsk minstepensjonist er kr. 194.192!

Det vil koste noen kroner å rette opp dette, men vi har penger og er ellers flinke til å fordele. I disse dager har myndighetene lagt ut en støttepakke for å demme opp for Corona-skader. Støttepakken, som er den 8. i rekken, beløper seg til 17.7 milliarder!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter