Onsøyheimen-2

Onsøyheimen – politisk narrespill?

Dette må være et av tidenes paradoks i Fredrikstad.

Utbyggingen av Onsøy Sykehjem er nok en gang utsatt. Foreliggende reguleringsplan åpner ikke for høyere bygg enn det tidligere sykehjemmet som stod på den tomt det nye skal bygges på. Det nye bygget er planlagt et par etasjer høyere. Noen få hundre meter unna bygger Seut Brygge det høyeste bygg i Fredrikstad – et tårn på 11 etasjer har det blitt. Det er fåfengt å utrykke mening om det er pent eller ikke, men det er i fullstendig disharmoni med sine omgivelser – knapt noe å være stolt av!

Vi vil tro at det er det samme planutvalget som behandler begge prosjektene. Det første prosjektet er et samfunnsnyttig prosjekt. Det andre er kommersielt betinget.

Vi forstår ikke forskjellsbehandlingen. Et par etasjer mer på det nye sykehjemmet må være som en parentes å betrakte i forhold til tårnet på 11 etasjer på Seut Brygge!

Det ble stor debatt da Onsøyheimen sykehjem i Fredrikstad ble revet. Folk kunne vanskelig forstå at det kunne forsvares å rive et bygg som ikke var eldre enn 40 – 50 år og det siste tilbygget ikke eldre enn 18 år. Som kjent ble sykehjemmet revet med den hensikt å gi plass for et nytt.

Fredrikstad kommune har et underskudd på sykehjemsplasser. Det er derfor stort behov for de plasser det nye sykehjemmet skal gi. Egentlig er dette en hastesak, men byggestart og forventet åpning av det nye sykehjemmet er blitt utsatt gang på gang med varierende begrunnelser.

Dette er ille fordi folk flest mister tilliten til de politikere og byråkrater som er ansvarlig for planlegging og byggingen av det nye sykehjemmet. Men de som er hardest rammet av dette, er de som står i kø for sykehjemsplass.

Nå ser vi at byggestart på ny kan bli utsatt. Denne gang er det en reguleringsplan som står i veien. Alle skulle forvente at det skulle kunne bygges der det tidligere stod et sykehjem, men det nye bygget vil bli høyere enn det forrige. Da kreves det omregulering, og det vil ta tid.

Vi kan ikke forstå annet enn at saken enkelt måtte kunne løses med en dispensasjon.

Det er til å forstå at folk flest kan oppleve dette som et politisk narrespill!

Fredrikstadpolitikere og byråkrater har nå en mulighet til å gjenvinne tillit ved å vise handlekraft og få fortgang i byggingen av det nye Onsøy Sykehjem. Dette er det folk forventer av dere!

Ann-Chatrin Linquist Leonardsen, førsteamanuensis Sykehuset/Høgskolen i Østfold, har klare meninger om saken. Innlegget ble publisert i Fredrikstad Blad 13. januar. Les hva hun skriver:

 

 

 

I den senere tid har vi kunnet lese om mulig utsettelse av byggestart for nytt Onsøyheimen, nå senest 9. januar. Dette overrasker ikke. Jeg har selv varslet muligheten for dette gjennom en rekke innlegg i Fredrikstad Blad både før og etter rivingen av gamle Onsøyheimen, blant annet i innleggene» Nå må befolkningen våkne» og «Eldre offer for politisk spill». De som venter på sykehjemsplass, har ikke de ekstra år å vente. Dette  strider mot prinsipper i helsereformer som Samhandlingsreformen (ref. behandling på rett sted til rett tid) og «Leve hele livet –hva er viktig for deg?» Lytt til politiker Atle Ottesen – sørg for dispensasjon og start byggingen. Utsatt bygging av Onsøyheimen vil få alvorlige personlige, miljømessige og helsetjenestemessige konsekvenser.

Den økonomisk negative effekten blir enda større dersom tildeling fra Husbanken bortfaller!

Det er stor mangel på sykehjemsplasser. Manglende tilbud til tross for behov medfører at eldre bor hjemme mot sin vilje, blir redde, ensomme, forverret tilstand og tegn til sykdom identifiseres muligens ikke, forebyggende tiltak og rett til behandling, kan bli utsatt. Pårørende gjør så godt de kan, men sliter seg til slutt ut. Dette resulterer i sykehusinnlegg-else, eller innleggelse i kommunal akuttavdeling (som skal fungere som et alternativ til sykehusinnleggelse) eller på korttidsavdeling på Helsehuset. Dette får altså ikke kun konsekvenser for helseberedskapen i det gamle geografiske området Onsøy, eller kun i Fredrikstad, men for hele Sykehuset Østfolds nedslagsfelt.

  • LES OGSÅ: Onsøyheimen blir forsinket – byggestart er flyttet til august

Argumentet har vært at personer får forsvarlig tjenestetilbud gjennom for eksempel hjemmesykepleie. Jeg bruker stadig min farmor (snart 101 år) som eksempel. En periode skulle hun ha øyendråper, deretter øyensalve etter 15 minutter. I ventetiden imellom hadde ikke hjemmesykepleien kapasitet til å bli hos henne, samtale, observere eller bistå – de måtte kjøre til en annen bruker i mellomtiden (som selvsagt ikke bodde i nærheten).

En annen periode skulle hun ha antibiotika fire ganger i døgnet. Frem til hun selv fikk administrere dette – via et system hun foreslo selv – fikk hun ikke dosen på korrekt tidspunkt en eneste gang. Er dette forsvarlig helsetjeneste? Kan dette være tilbudet som skal erstatte heldøgns omsorg og pleie? Farmors døtre/svigerdøtre er selv i alderen 70 – 80 år. Vi barnebarna er yrkesaktive med barn i barneskolealder. Hjemmesykepleiere som jobber under nevnte forhold opplever stor slitasje og frustrasjon over ressursknappheten og arbeidsbyrden.

Beboere på gamle Onsøyheimen ble «midlertidig» flyttet til Østsiden. For de med pårørende i Onsøy innebærer dette lengre reisevei, økte kostnader (nå også med bomavgifter) og økt miljøpåvirkning (og ikke minst praktisk utfordring for «ektefellen på 90 år som ikke kjører bil). Det samme gjelder for hjemmesykepleiens økte pasientmengde. Den økonomisk negative effekten blir enda større dersom tildeling fra Husbanken bortfaller.

Politikere – hør på Ottesen! Bruk fornuften, og benytt deres politiske beslutningsmyndighet. Bygging av Onsøyheimen kan ikke utsettes lengre.

 

Ann-Chatrin Linquist Leonardsen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter