Papirkvitteringene truet?

Til tross for en klar lovtekst som sier at kontanter er et tvungent betalingsmiddel og at betalingsmottaker er forpliktet til å ta imot kontanter som oppgjør, så har snikinnføringen av kontantnekt fortsatt uhindret uten at noen myndighet griper inn!

Dette har bekymret oss og bekymrer oss fortsatt. Det som beroliger oss er sentralbanksjefen som lover kontantene et fortsatt liv!

I mellomtiden fortsetter digitaliseringen. Potensialet er stort. Nå ser vi i «Dine Penger» den 5. mars at selskapet Nets har planer om å eliminere papirkvitteringene ved at kvitteringene går rett i banken når man drar kortet.

Vi har et forskjellig forhold til kvitteringer. Noen samler kvitteringene, alle de små lappene, i egen mappe, noen setter de på et spyd, noen legger de i en bolle, noen tar vare på alt og noen tar ikke vare på noe som helst.

Noen kvitteringer har betydning kun kort tid mens andre bør man ta vare på i lenger tid slik at man har dokumentasjon på kjøp innenfor reklamasjonstiden på 2 -5 år. Så er det jo greit å ha kvittering om man skulle ønske å bytte en vare!

Kvitteringene er således en viktig dokumentasjon som må lagres trygt og som må enkelt kunne hentes frem når man måtte trenge dem.

Vi tar for gitt at Nets vil sørge for at deres løsning vil innebære sikker lagring av kvitteringene og enkel fremhenting. Gjennom avtaler med banker og forretninger er det mulig at Nets løsning vil få stor utbredelse. Sannsynligvis er det også andre aktører som vil henge seg på og utvikle tilsvarende konsepter.

De digitale løsningene vil etter all sannsynlighet være effektive og lønnsomme.

Hvis målet er å bli kvitt papirkvitteringene helt, så er ikke dette gjennomførbart så lenge ikke alle har kort eller nettbank, eller foretrekker å betale kontant.

Vi ønsker nye digitale løsninger velkommen for de som foretrekker det, og så ser vi det som klart at papirkvitteringer vil komme til å overleve til glede for de som ikke kan benytte digitale løsninger.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter