151109-Penger

Pensjonene – mindre kjøpekraft år for år!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Etter underregulering av pensjonene med 0,75 % kommer pensjonistene i år ut med et tillegg på 1,4 %. Dette innebærer at pensjonistene også i år ender opp med redusert kjøpekraft! Med unntak for året 2019 har pensjonistene fått redusert kjøpekraft hvert år siden 2015.

Da pensjonsreformen ble påbegynt så tidlig som i 2001 var det i utgangspunktet hensikten at pensjonistene skulle ha samme velstands-utvikling som øvrige grupper i samfunnet. Altså ingen særbehandling.

Slik ble det ikke! Noen hadde fått med seg at vi blir mange flere eldre og at vi lever lenger. For å redusere statens pensjonsutgifter innførte man underregulering av pensjonstilleggene i forhold til den generelle lønnsutvikling og levealdersjustering. Begge tiltak gir lavere pensjonstillegg. Dette begrunnes ene og alene med behovet for få redusert statens pensjonsutgifter.

Pensjonene er ikke almisser som en godhjertet stat gir ut med raus hånd. Det er faktisk penger som pensjonistene har innbetalt som premier i løpet av et langt liv, som de skal ha tilbake.

Hvilket livsforsikringsselskap kunne opptre som staten – redusere innbetalte pensjoner fordi de selv forventer større utgifter? Ingen, fordi livsforsikringsselskapene har noe som staten ikke har. De har konkurranse!

Regjeringen bestemmer suverent pensjonistenes lønn – selv om de symbolsk lar pensjonistforeningenes sine stemmer høre. Det hjelper lite at Pensjonistforbundet nekter å godta trygdeoppgjøret. Slik vi forstår det, er underreguleringen vedtatt med lovs kraft. Dette innebærer at det må et Stortingsflertall til for å gjøre endringer.

Det er med beklagelse vi igjen må fastslå at pensjonisten faktisk er under administrasjon. De har ingen forhandlingsrett, ingen sanksjonsmuligheter og heller ikke noen felles organisasjon som representerer alle pensjonistene! Pensjonistene er den eneste gruppe som umyndiggjøres og får sin inntekt fastlagt av staten.

Hvis metoden som er brukt overfor pensjonistene er vellykket, så skulle man kunnet introdusere den også for andre grupper. Forsøk å tenke tanken at rørleggere, elektrikere og sykepleiere underreguleres på samme måte som pensjonistene – altså at staten fastlegger deres inntekter. Vi forstår alle at dette ikke ville gå fordi hver av disse gruppene har sterke organisasjoner i ryggen!

– Det blir ikke meget feil å betrakte underreguleringen som overgrep. Den er i alle fall ikke demokratisk. Det er vanskelig å forstå hvorfor dagens pensjonister, som har sørget for den velstandsutvikling vi har hatt, ikke skal få samme inntektsutvikling som andre grupper.

Før hvert trygdeoppgjør kommer spørsmålet om avvikling av underreguleringen opp til debatt. Men avvikling skjer ikke, og vil trolig ikke komme til å skje før sammensetningen på Stortinget endres. Det er bare Frp som går inn for å avvikle ordningen.

De økte pensjonsutgiftene, forårsaket av at vi blir flere eldre og at vi lever lenger, skulle vært fordelt på alle grupper i samfunnet – helt uakseptabelt at hele regningen sendes til de eldre!

Pensjonistorganisasjonene må sørge for at saken ikke blir glemt. Egentlig trenges det vel  en godt synlig eldregeneral. En som snakker med kraftig stemme, som slår i bordet og tramper i klaveret når det passer og som holder ut og aldri gir seg.

– Måtte det finnes en kloning av Thorbjørn Berntsen et sted der ute!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter