151109-Penger

Pensjonistene – gratispassasjerer?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi skal ikke trekke sammenligningen for langt, men den tyske propagandaministeren, Joseph Goebbels, sa: «Om en usannhet blir gjentatt tilstrekkelig mange ganger, så blir den til slutt opplevd som en sannhet!» Vi får en deja vu opplevelse når vi i forbindelse med statsbudsjettet ser at pensjonistene nok en gang nærmest blir fremstilt som gratispassasjerer! Men det er jo ikke sant, og det blir ikke mer sant om det blir gjentatt enda flere ganger.

Forholdet som er utgangspunkt for fremstillingen som kan lede til feil oppfatninger, er det faktum at det blir langt flere eldre her i landet. Etter hvert får vi et forhold hvor vi får forholdsvis færre yngre og langt flere eldre. Altså endres forholdet mellom de yrkesaktive og pensjonistene!

Det etterlates et inntrykk av at det påhviler de yrkesaktive en stadig økende forsørgelsesbyrde – og at pensjonistene er belastende gratispassasjerer. Men det er jo ikke sant!

Pensjonistene har gjennom et langt yrkesliv med tillit betalt inn sine pensjonspremier til statens forvaltning. Om staten fortløpende har valgt å «låne» pensjonspremiene til statens drift, i stedet for å sette pengene inn på konto, finnes det ingen konto med øremerkede midler. Altså må pengene hentes annet sted fra! Selv om vi tror det kan utløse «fy»- reaksjoner, vil vi nevne oljefondet som en nærliggende mulighet. De hentes i alle fall ikke som bidrag fra de yrkesaktive! I denne forbindelse ikke synd på dem!

Vi vil minne om at pensjonistene lever på sine utbetalte pensjoner. Dette er ikke almisser fra staten, men deres egne penger som staten har «lånt» og som de nå får tilbake. Så er det også slik at pensjonistene ikke slutter å bidra økonomisk til fellesskapet. De betaler inntektsskatt på linje med det lønnsmottakerne gjør, og det gjør de til sin siste dag!

Så er det et forhold som er svært vanskelig å forstå. Det skulle være naturlig at betaling av trygdeavgift slutter når pensjonsalder er oppnådd og man begynner å ta ut pensjon. Men nei, slik er det ikke! Pensjonistene fortsetter å betale full trygdeavgift på 5,1%. Siden pensjonistene allerede har opptjent sine pensjonsrettigheter, så må vel deres fortsatte innbetaling av trygdeavgift, være bidrag til de yngre generasjoner. Disse pengene blir vel heller ikke satt inn på konto for «øremerkede» midler! Forstå dette de som kan – vi henger ikke med!

Oppfatning av pensjonistene som gratispassasjerer må få sin slutt. Ha med i regnestykket at de gjennom frivillig innsats på forskjellige områder årlig utfører tjenester til en samlet verdi av kr. 25 000 000 000!  Og da så!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter