Regjeringen vil avvikle «enkepensjonen»!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det het opprinnelig «enkepensjon». Det var en tilleggspensjon som skulle sikre etterlatte en inntekt i tilfelle ektefellen falt bort. Det het «enkepensjon» fordi det en gang var mannen som var hovedforsørger og hadde pensjonsgivende inntekt. Det var vanlig at ektefellene var hjemmeværende husmødre uten egen inntekt.

Vi ser i «Dagbladet – nyheter» at regjeringen har planer om å avvikle hele ordningen med «enkepensjon», eller «etterlattepensjon» om man vil! Omlegging av etterlatteytelsene er en del av arbeidet med å «justere» Pensjonsreformen fra 2011. Regjeringen tar sikte på å legge frem et forslag for Stortinget i høst og at endringen kan gjøres effektiv fra 2023.

Forholdene har endret seg. Kvinnene har kommet seg ut i inntektsgivende arbeid og «enkepensjon» blitt omdøpt til «etterlattepensjon». I årene som er gått siden 1970 tallet har antall som mottar denne ytelsen blitt mer enn halvert. Det er nå 17.000 i alt.

Det er regjeringens tanke at etterlatteytelsene skal erstattes av en overgangsstønad for tiden fra ektefelles død til 67 år, hvoretter egen pensjon skal erstatte overgangsstønaden hvis vi har forstått dette riktig.

Tanken med endringene er at arbeid, egen inntekt og opptjening av egen pensjon skal være det som i hovedsak gjelder. Dette vil si at i fremtiden skal flest mulige leve av sin egen pensjon.

Det er beregnet at de som er født i 1963 eller senere, vil tape betydelige beløp på den nye ordningen – et gjennomsnitt på kr. 40.000 er anslått!

Det har vært et mål at ikke berettigede forskjeller mellom menn og kvinner skal elimineres. Vi ser at det er risiko for at regjeringens tanker kan innebære en sementering av økonomiske forskjeller mellom menn og kvinner. Det er slik at kvinner fortsatt har lavest lønn og følgelig vil de ha lavest pensjonsgivende inntekt. Samtidig har mange kvinner kun deltidsarbeid.

Her er det åpenbart forhold regjeringen bør se nærmere på. Et eget ekspertutvalg arbeider med saken.

Vi opplever at det meste av det som har å gjøre med pensjon, er komplisert og vanskelig å forstå. Det er vel slik for mange at dette er spørsmål de overlater til ekspertene. Men det er vel et poeng at vi får skjerpe oss og henge med så godt vi kan!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter