Restaurantbesøk uten smart telefon!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Vi skulle få et restaurantbesøk med overraskelser. Vi hadde aldri trodd vi skulle oppleve at vi måtte ha smarttelefon for å kunne blir betjent på en restaurant. Men slik kan hende når noen systemutviklere glemmer at det på langt nær alle som har smarttelefon. Etter besøket har vi hatt innlegg i både lokalaviser og i Senioravisa. Nedenfor følger vårt siste utspill i saken – denne gang til diskrimineringsnemnda!


Til: Diskrimineringsnemnda

Fredrikstad, 28. oktober 2020

 

Bestillings- og betalingsrutiner

 

Etter et besøk på restaurant Delicatessen i Fredrikstad den 19. september, gjorde vi en henvendelse til Diskrimineringsnemnda for å få klarlagt lovligheten av restaurantens bestillings- og betalingsrutiner.

Dere henviste oss til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De henviser oss tilbake til dere fordi spørsmål vi reiser hittil ikke har vært prøvd. Og da prøver vi oss igjen:

 

Digitale bestillings- og betalingsvilkår

Restauranten opplyser: «De bruker Digital bestilling, skann QR-kode med kamera på mobilen, eller gå inn på ord.no for å se vår meny.»

Noe alternativ til digital meny eller bestillingsmetode ble ikke tilbudt.

For de som ikke har smarttelefon, så må dette være ren diskriminering. Jeg har en vanlig Douro-telefon. Således hadde jeg ikke adgang til menyen, og jeg hadde heller ikke adgang til bestillingsmetoden.

 

Betalingsvilkår

De betalingsmuligheter som tilbys er Vipps eller nettbank. Begge metoder forutsetter at man har smarttelefon, og at man er på nett.

Kan ikke forstå annet enn at dette må være en klar diskriminering av alle som ikke har smarttelefon.

 

Betaling med kontanter

Restauranten tar ikke betaling med kontanter. Vi forstår at det er klart at restauranten er forpliktet til å ta imot kontant oppgjør om kunden har fått og spist sitt måltid – altså betaling etter at kunden har mottatt varen/tjenesten!

 

Betaling med kort

Restauranten tilbyr ikke å motta betaling med kort. Vi vet ikke om dette er lovlig eller ikke. Dette kunne ha vært noe aktuelt spørsmål for oss.

 

Indirekte diskriminering av eldre

Det skal være ca. 400.000 ikke-digitale i Norge. Dette er mennesker som ikke har nødvendig digitalt utstyr og kompetanse. De har følgelig ikke tilgang til internett. Her er det åpenbart at vi vil finne de fleste som ikke har smart telefon. Hovedtyngden av de som er i denne gruppen er eldre mennesker. Det kan vel ikke være tvil om at disse er indirekte diskriminert og at restaurantens bestillings- og betalingsvilkår også i denne forbindelse er lovstridig.

Det vi ønsker er en uttalelse fra diskrimineringsnemnda om lovligheten av restaurantens bestillings- og betalingsvilkår!

 

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter