Rettigheter i NAV – ditt ansvar?

Da man i sin tid slo sammen flere etater og skapte NAV, så var det for at brukerne skulle få ordnet alt på et sted. Hensikten var bra, men resultatet er rene sorgen. Man har skapt en koloss av et byråkrati, hvor det knirker både her og der.  Det synes som ingen har full oversikt og at ansvar og myndighet er uklart. Mangel og feil avdekkes stadig, fra de små ting til de store skandaler – saker hvor selv skarpskodde advokater fremstår som hjelpeløse.

Det må være nærmest et paradoks at i dette virvaret skal brukerne selv ha satt seg inn i sine rettigheter – hvis ikke kan rettighetene gå tapt! Snedig form for ansvarsfraskrivelse fra NAV sin side!

Vår gjesteskribent Per W. Jensen har gjort oss oppmerksomme på en artikkel av 9. mars skrevet av journalist Katrin Hellesnes i NRK. Og så har vi bladd litt i info som ligger tilgjengelig på nav.no.

Saken som ligger til grunn for Katrin Hellesnes artikkel, er om fraskilte som kan ha gått glipp av etterlattepensjon på grunn av lite kjente bestemmelser i pensjonsordningen. Vigdis Nordahl Schrøder fikk ingen informasjon om at hun kunne ha rett til del av eksmannens pensjon da han døde i 2007. Hun kan ha gått glipp av etterlattepensjon for mange år!

 

Hvis man er gift, får man varsel fra NAV om mulige rettigheter hvis ektefellen dør. Fraskilte fikk inntil for to år siden ingen slik informasjon. De har tidligere ikke vært fanget opp av NAV sine systemer.     Det er mange som av denne grunn har gått glipp av etterlattepensjon de skulle ha rett til!

 

Les nedenfor hva vi har funnet på nav.no om dette!

 

Man kan ha rett til etterlattepensjon hvis:

  • Man var gift på det tidspunkt for dødsfallet og ekteskapet har vart mins 5 år
  • Man var samboere på tidspunkt for dødsfallet og man har/har hatt felles barn
  • Man var samboere i mer enn 5 år på tidspunktet for dødsfallet og var tidligere gift med hverandre
  • Man var skilt fra avdøde og ikke gift på nytt. Som hovedregel får man etterlattepensjon hvis fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis man har barn sammen
  • Man tidligere var samboere i minst 15 år og har/har hatt felles barn og det er mindre enn 5 år siden man flyttet fra hverandre. Antall år som samboere regnes fra da barnet ble født.

NAV sin nye systemløsning avdekker tilknytning mellom fraskilte. Derved kan NAV sende brev om mulige rettigheter til etterlatte. I fjor ble det sendt ut 400 slike informasjonsbrev.

Nevnte pensjonist Vigdis Nordseth Schrøder har nå søkt og fått et etterlatte-tillegg i pensjonen.

Ingen stor seier – det er kun mulig å få innvilget ytelsen tre måneder tilbake i tid.

Tror dere det er vanskelig for folk flest å finne fram i dette? Det tror åpenbart ikke NAV!

I et av brevene fra NAV til Vigdis Nordseth Schrøder står det: «Som hovedregel er det gjenlevende selv som må undersøke hvilke rettigheter de har.»

Det er dette vi har kalt ansvarsfraskriving.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter